Новини

Столичен инспекторат на извънредни проверки заради замърсения въздух в София

Столичен инспекторат предприема извънредни проверки заради замърсения въздух в София. Това стана ясно от сайта на общината.

В „Тази сутрин“ обаче директор Дирекция“ Климат, енергия и въздух“ в Столична община Теодора Полимерова заяви, че според данните на Националната система за мониторинг качеството на въздуха няма регистрирани превишения през последното денонощие (27 декември).

На сайта на Столична община се появи информация, че във връзка с повишаване нивата на фини прахови частици във въздуха Столична община предприема следните допълнителни мерки за 28 декември 2021:

Изберете градския транспорт днес СО отправя призив към гражданите да ограничат използването на лични МПС. По възможност пътуванията да се извършват с обществен транспорт, споделени форми на пътуване, придвижване с велосипед или пеша (когато е приложимо).

Изберете екологично отопление днес СО отправя призив към гражданите, използващи твърдо гориво за битово отопление, за преминаване, при възможност, към алтернативно отопление (когато е приложимо). Ограничете използването на камини днес СО отправя призив за ограничаване използването на камини с открита горивна камера, в случай, че е втори топлоизточник (когато е приложимо).

Извънредни проверки на източници на замърсяване Столичен инспекторат предприема извънредни проверки за контрол на промишлени, транспортни и битови източници за замърсяване с фини прахови частици и при необходимост привлича за проверките представители и на други институции и ведомства. Извънредни проверки на строителни обекти Столичен инспекторат, съвместно с районните администрации и дирекция "Общински строителен контрол", предприемат проверки на строителните обекти, генериращи емисии.

Cross.bg