Новини

Приходи от 1 183 888 лв. над планираните са влезли в общинската хазна в Перник

Приходи в размер на 1 183 888 лв. над планираните са влезли в общинската хазна в Перник до края на ноември, съобщи заместник - кметът Стефан Кръстев. От администрацията отчитат постъпления на стойност 22 149 878 лв.
Изпълнението на имуществените и други местни данъци е 111,80 процента от планираното. Техният принос в общинския бюджет месец преди края на 2021 г. е 11 474 126 лв. От данък върху недвижимите имоти са събрани 3 603 752 лв., което е 101,51 процента изпълнение, сравнено с 87 процента през миналата година към същата дата.
По-висок е размерът на постъпленията и от данъка върху превозните средства. Приходите от налога са се повишили с 284 734 лв. спрямо 11-те месеца на миналата година.
От данъка за придобиване на имущество в общинската хазна са влезли 3 441 707 лв., което е 143,4 процента изпълнение. При общинските такси събираемостта е 102,40 процента.
Рекордно е нараснала събираемостта за притежаване на куче. Тази година собствениците на четириноги любимци са платили 11 534 лв. Това е 164,77 процента изпълнение, при 89,45 процента през миналата година.
От глоби, санкции и наказателни лихви в бюджета на общината за 11-те месеца на 2021 г. са постъпили 627 773 лв.