Новини

Нона Караджова и Димитър Николов ще подпишат договор за изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Бургас

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметът на Бургас Димитър Николов ще подпишат договор за безвъзмездна финансова помощ за изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Бургас, в присъствието на кметовете и на другите общини Средец, Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен, Карнобат и Сунгурларе, които участват в регионалното сдружение за управление на отпадъците. Това съобщиха от Министерство на околната среда и водите.

Церемонията ще се състои на 25 август 2011 г., четвъртък, от 11:00 ч., в заседателната зала в сградата на община Бургас. Ще присъстват зам.-министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, областният управител Константин Гребенаров, общински съветници и представители на РИОСВ – Бургас.

С реализацията на проекта ще се осигури изграждането на необходимата инфраструктура за екологосъобразното обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани на територията на регион Бургас, с което ще бъдат изпълнени изискванията на европейската директива за депониране на отпадъци и националното законодателство. Регионалната система ще обслужва около 385 000 жители от деветте общини.

Стойността на проекта възлиза на 43 231 121 лв., от които 40 546 468 лв. се осигуряват от Оперативна програма „Околна среда”, а останалите 2 684 652 лв. - от общините Бургас, Несебър и Карнобат.

По проекта ще бъдат изградени първа клетка от регионално депо Братово и съоръжения за сепариране, открито компостиране и рециклиране на строителни отпадъци, склад за временно съхранение на опасни и специфични отпадъци от бита, разположени на площадката на депото. Предвижда се и изграждане на две претоварни станции за отпадъци в общините Несебър и Карнобат и довеждаща инфраструктура до трите площадки. Изпълнението на проекта трябва да приключи до края на 2014 г.

По време на посещението си в региона, министър Караджова ще има срещи с обществеността в град Поморие, където ще обсъди възможностите за развитие на спа туризъм и опазването на Поморийското езеро като защитена територия, за което се изпълнява проект, финансиран по ОП „Околна среда”.