Новини

Националният съвет на БСП изключи Кирил Добрев от партията

Националният съвет на БСП наложи на члена на НС на БСП Кирил Николаев Добрев мярката за партийно въздействие „Изключване“ и прекрати членството му в БСП.

Гласували са общо 170 от 187-членния състав на Националния съвет, разпределени както следва: за - 106 гласа, против - 61 гласа, въздържал се - 3 гласа.