Новини

Общините Мездра и Силистра ще кандидатстват по ОПРР за възстановяване на археологически обекти


Правителството предостави безвъзмездно управлението върху два археологически обекта на общините Силистра и Мездра. Местната власт в Силистра получава късноантичната римска гробница, а общинарите в Мездра – античната и средновековна крепост „Калето”.

Намерението и на двете общини е да се грижат за опазването на археологическите ценности като кандидатстват за финансиране с проекти по Оперативна програма „Регионално развитие” и да превърнат обектите в туристически атракции, които предлагат качествен и конкурентен продукт.

Още три общини получиха днес имоти от държавата.

На община Раковски беше прехвърлен имот – частна държавна собственост, с площ от 3367 кв. м. Той ще може да бъде използван за нови общински складове и паркинг.

Община Кърджали получи складови помещения и втория етаж от 2-етажна административна сграда в груб строеж на бул. „България” №41 в града. Довършването на строителството ще бъде осигурено със собствени приходи на местната власт, а новите помещения ще бъдат ползвани за офиси на общинската администрация.

На община Левски бяха предоставени два имота – четири работни помещения в административната сграда на ул. „Васил Априлов” в града, и терен от 20 дка в местността „Караман дол”. Теренът е необходим като алтернативна площадка за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води.