Новини

От днес линията на бедност става 413 лева

От днес линията на бедност става 413 лева. Повишението ѝ спрямо 2021 година е с 44 лева. През януари всички пенсионери ще получат Covid добавка от 60 лева. Запазва се размерът на максималния осигурителен доход на 3000 лева.

Добавката за пенсионерите от 60 лева ще се изплаща от януари до юни, като за целта са осигуряват 750 000 000 лв. След първите 6 месеца на годината трябва да има преизчисляване на пенсиите. Размерът на бонуса е определен така, че да няма нито един възрастен под линията на бедността от 413 лева.

Намеренията на правителството са през 2022 г. да няма пенсионери, които да получават по-малко средства от тези, които получаваха до края на миналата година заедно със 125-те лева добавка.

На 25 декември миналата година влязоха в сила промени в пенсионното законодателство, според които минималната пенсия стана 370 лв., вместо досегашните 300, а максималната се повиши от 1 440 на 1 500 лв.

От тази дата се повиши от 1,2 на 1,35 на сто тежестта на всяка година осигурителен стаж без превръщане, което води до средно 12,5% увеличение на пенсиите.

Хората ще получат преизчислените размери на пенсиите си с редовното им месечно плащане за януари 2022 г., като към тях ще бъде изплатена и разликата между старите и новите им размери за 7-те дни от 25 до 31 декември 2021 г.

 

Също от днес възрастта за пенсиониране на жените от най-масовата - трета категория труд, се вдига с два месеца, а на мъжете - с един, в сравнение с 2021 година. Тя става съответно 61 години и 10 месеца и 64 години и 5 месеца.

С два месеца се завишава и изискването за стаж, като за жените той вече е 36 години и два месеца, а за мъжете - 39 години и два месеца.

Предвижда се увеличение с 2 месеца и на възрастта за пенсиониране на хората, на които не им достига стаж. Според Кодекса за социално осигуряване през 2022 г. тя ще бъде 66 години и 10 месеца и за мъжете и за жените, като условието за излизане в пенсия е да имат поне 15 години действителен осигурителен стаж.

Всички, които в предходна година са изпълнили условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ще могат да се пенсионират във всеки следващ момент по вече изпълнените условия и през следващите години, независимо от това, дали има промени в условията за пенсиониране.

Предвиденото плавно увеличаване и постепенно изравняване на пенсионната възраст за жените и мъжете, следва да завърши при навършването на 65-годишна възраст и за двата пола през 2037 г. След това възрастта ще се обвързва с нарастването на средната продължителност на живота.

Изискуемият осигурителен стаж за пенсиониране за работещите при условията на трета категория труд също ще нараства с по два месеца годишно за жените и мъжете до достигане през 2037 година на 37 години за жените и 40 години за мъжете.