Новини

България поема председателството на Централноевропейската инициатива

От днес, 1 януари 2022 г., Република България поема председателството на Централноевропейската инициатива за срок от една година.
Работните приоритети на Българското председателство са свързани със социално-икономическите последствия от пандемията, подобряването на свързаността, младежта и сътрудничеството между местните власти.
В изпълнение на тези приоритети през 2022 г. ще бъдат проведени събития на високо и експертно ниво, както и срещи на правителствените ръководители и министрите на външните работи.