Новини

ББР: През 2022 г. икономическият растеж се очаква да се ускори до 4,6%

Ревизираните през есента данни за БВП отчитат промяна в структурата на икономическия растеж за 2021 г. Общото реално нарастване на БВП е завишено на 4% за годината. 

През 2022 г. икономическият растеж се очаква да се ускори до 4,6%, най-вече в резултат на по-осезаемо увеличение на инвестициите, както и умерено увеличение на потреблението. Това сочат данните в последното за 2021 издание на тримесечния бюлетин за Макроикономическо развитие на Българска банка за развитие, която предлага анализ на банковата система у нас, факторите за възстановяване на икономическата активност и макро прогноза. На фокус са също актуалните теми за инфлацията и инфлационните очаквания, и ефектите върху българската икономика.

Според изнесените данни по-високата прогнозирана инфлация през 2022 г., в сравнение с есенната прогноза, ограничава до известна степен нарастването на реалния разполагаем доход на домакинствата, при равни други условия. По-умереният темп на нарастване на потреблението оказва влияние и върху общия икономически растеж за 2022 г. 

Експертите са на мнение, че основни фактори за формиране на инфлацията са шоковете от страната на предлагането в резултат на нарушаване на веригите на снабдяване, съчетано със затегнат пазар на труда и последвалото ускорено поскъпване на суровините и енергоносителите на световните пазари. По линия на производствените разходи, това сравнително бързо се прехвърли върху крайните цени на потребителите на транспортни горива и хранителни продукти, но също така имаше и косвен ефект за поскъпване на транспортните услуги, общественото хранене и др.

Пълният бюлетин можете да видите тук: