Новини

Обявиха  отново търга за ремонта на Театър „София“

Столичната община отново обяви обществената поръчка за избор на изпълнител на ремонта на театър „София“. Стойността на предвидените дейности е 8 106 000 лв. без ДДС като средствата са осигурени по проект „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на Театър „София““, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Театър „София“ е най-големия общински театър на град София. Той разполага с няколко театрални зали - голяма с 300 места и камерна с до 40 места, с пространства, пригодни за експериментална театрална дейност - мраморно фоайе и лятна сцена. Зданието се състои от сутерен, партер, две нива, високи нива над голяма сцена и покривна конструкция.В целостта си архитектурата на сградата наподобява крепост с крепостна кула разположена над сцената на театъра. В проекта се предвижда цялостно обновяване и частична промяна на вътрешната планировка на етажите. Застроена площ на сградата – 3045,72 кв. М, а разгъната застроена площ е 4366,55 кв. м. Предложената организация за качествено изпълнение на поръчката ще носи на кандидатите 50 т., а цената- 50 т. Оферти се приемат до 24 януари.

https://app.eop.bg/today/176581