Новини

Започна заседанието на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление (на живо)

Започна заседанието на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.

В дневния ред на заседанието са включени две точки. Те са:

1. Обсъждане и приемане на проект на Вътрешни правила за работата на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.
2. Представяне на политическия кабинет на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и задаване на актуални въпроси към заместник-министър председателя и министър на регионалното развитие и благоустройството г-н Гроздан Караджов, на основание чл. 28 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Може да гледате заседанието на живо тук: https://www.parliament.bg/bg/video#