Новини

Вицепремиерът Гроздан Караджов: АМ "Хемус" е строена на честна дума, на някакви чертежи. Без специален извънреден закон, който да узакони лотове, които са строени, няма как да стане

Магистрала "Хемус" е строена на честна дума, на някакви чертежи. Без специален извънреден закон, който да узакони лотове, които са строени няма как да стане. Има и проблеми с препроектирането. Част от трасетата не стават, има много проблеми във всеки един участък.

Това заяви заместник-министър председателя и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов по време на заседание на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.

"АМ „Хемус“ се строи с няколко сериозни недостатъка - използвана е вратичка в закона чрез „ин хаус“ възлагане. АПИ е възложило да „Автомагистрали“ ЕАД да изпълни някои от лотовете. За съжаление, „Автомагистрали“ ЕАД не разполага с потенциал. Разполага с човешки потенциал, но не под формата на работници и затова дружеството е пощенска кутия, която превъзалага на следващите изпълнители", подчерта още той.

„В момента сме се озовали в трети проблем - в част от участъците, особено 4 и 5 лот са направени част от СМР без проекти. Магистралата е строена на честна дума, така да се каже. Узаконяването на един строеж обаче минава през няколко фази, но нито едно от необходимите условия не е спазено. МРРБ, съответно АПИ и „Автомагистрали“ ЕАД се явяват едни от най-сериозните нарушители“, обясни Караджов. Според него това незаконно строителство ще бъде много тежък за „развързване“ проблем и ще трябва специален закон това да се случи.

Министър Гроздан Караджов представи екипа си. В него влизат зам.- министрите  Деляна Иванова, която ще работи по  координацията, наблюдението и контрола на политиките и дейностите, свързани с държавната собственост, търговските дружества, чийто принципал е МРРБ, ВиК сектора, програмите за регионално и териториално сътрудничество и Явор Пенчев, който ще отговаря за въпросите, свързани със ЗУТ и строителството.

Караджов представи и новия председател на УС на АПИ Тодор Василев.