Новини

Вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов представи напредъка по изграждането на АМ „Хемус“ пред ресорната парламентарна комисия

Вицепремиерът Гроздан Караджов представи напредъка по изграждането на АМ „Хемус“ пред ресорната парламентарна комисия. Той обясни, че участък 1 от аутобана се очаква да бъде завършен до края на април 2022 г.

"Участък 2 от трасето се очаква да бъде реализиран до есента на тази година. Към момента дейностите са спрени заради промяна на първоначалното трасе. Поради изместване на трасето, трябва да се премине цялата процедура за издаване на разрешително за строителство", посочи той,

Според Караджов участъкът няма да може да се използва, защото в участък 3 се очаква да бъде готов през юни 2023 г.

"Вероятно двата участъка ще бъдат пуснати през юни догодина", каза Караджов.

"По участък 4 и 5 от аутобана се е работело, но те са незаконни строежи", подчерта министър Гроздан Караджов. Той беше категоричен, че единственият начин за тяхното узаконяване е създаването на извънредно законодателство.

Според него, за тези два участъка трябват поне две години за отчуждения, след това 2 години за строеж и довършване и може да се предполага, че в края на мандата, ако няма обжалвания на процедурите, ще бъдат реализирани.

„При участъци 7 и 8 няма незаконно строителство, но е проектирано непрофесионално, налага се препотвърждаване на ново трасе. След това трябва отново да се проведат отчуждения, процедура по ОВОС и след това да се реализира строителството“, каза още той. Като добър пример Караджов посочи част 10, който е възложен по ЗОП и се очаква до края на април да бъдат приключени дейностите.