Новини

НСОРБ изпрати писмо до Гроздан Караджов с предложения и информация за състоянието на общинските пътища и уличната мрежа

НСОРБ изпрати писмо до Гроздан Караджов, заместник министър-председател и министър на регионалното развитие и благоустройството с предложения и информация за състоянието на общинските пътища и уличната мрежа в населените места, като част от цялостната транспортна система на страната. Обърнахме внимание на министъра върху част от резултатите от изготвения от екипа на НСОРБ анализ на информацията за актуалното експлоатационно състояние на общинските пътища и съоръжения, получен от 260 общини през 2020 година. Според получените данни: Около 1200 общински пътя са в лошо състояние, около 900 са в незадоволително и едва 200 са в отлично; Около 60% от общинските пътища или части от тях имат необходимост от ремонт или реконструкция. Това означава, че повече от половината или значителна площ от настилката на тези пътища е повредена, с образувани коловози и деформации; Общата дължина (на база представилите информация 260 общини) с необходимост от ремонт/реконструкция са 11 250 км. общински пътища. По първоначален разчет за необходимите средства за възстановяване на нормалното експлоатационно състояние на общинските пътища, установихме, че близо 5 млрд. лв. са необходими за ремонт и реконструкция на общинските пътища. В допълнение, по представените данни от общините, над 380 съоръжения (в т.ч. мостове, пътни надлези и подлези, водостоци) са в лошо състояние, част от тях в аварийно и едва 86 в отлично. Поради комплексност на съоръженията обаче, не би могло да се определи конкретна стойност за ремонта или реконструкцията им. Като резултат от представените по-горе данни, Управителният съвет на НСОРБ предложи на МРББ и МФ обсъждането на траен приходоизточник за поддържане на общинската пътна мрежа, който да бъде прогнозируем и позволяващ на всяка община да направи и изпълни своята програма за реновиране на пътната инфраструктура. Такова предложение на НСОРБ е създаването на Национална програма „Общински пътища“, която да бъде финансирана от националния бюджет и администрирана от МРББ. Предлагаме критериите за достъп на общините до Програмата „Общински пътища“ да отчитат състоянието на отсечките, както и разпределението им по райони за планиране да бъдат изработени съвместно с НСОРБ. Разчитаме на разбиране от страна на МРРБ, че е необходимо по сходен начин, така както държавата осигурява основния ресурс за ремонти и поддръжка на републиканските пътища, да се търсят решения и за изцяло местните пътища, за да се постигне еднакво европейско качество на пътната инфраструктура.