ОП на КСБ

Владимир Кехайов, председател на ОП на КСБ – Смолян: Важно е да останем сплотена общност

ОП Смолян ще продължи диалога с местната власт, партньорските структури и организации

Недялка Маргаритова,

ОП на КСБ - Смолян

Росица Георгиева

Г-н Кехайов, честита Нова година! Какви са Вашите пожелания към нашите читатели за 2022 г.?

Ще пожелая на целия екип на вестник „Строител“, на всички читатели, колеги и партньори преди всичко много здраве, защото то е основна ценност. Нека годината бъде още спорна, благодатна, успешна  и ще добавя – нека бъдем повече оптимисти през 2022 г.! 

 

Каква е равносметка за изминалите 12 месеца. Каква беше 2021 г. за Вас като председател на ОП на КСБ, за структурата, която ръководите, и за сектор „Строителство“ във Вашия регион?

Ако 2020 г. премина под знака на тревожността и неизвестността от реалностите, които наложи пандемията, то 2021 г. очерта ясно проблемите и конкретните проявления на една задълбочаваща се икономическа криза. За щастие сектор „Строителство“ не беше сред най-пострадалите. Анализът на данните от ЦПРС за нововписани, отпаднали и състоянието на работещите строителни фирми не сочи значителни катаклизми. В регион Смолян продължи работата по няколкото мащабни строителни проекта. Като пример бих дал втория воден цикъл на областния град, обновяването на сградата на Планетариума с въвеждане на мерки за енергийна ефективност, доскоро се работеше и по Националната програма за ЕЕ на многофамилните жилищни сгради. Те наред с по-малките общински проекти дадоха глътка въздух за местните фирми, но за съжаление продължава трайната тенденция много от успешните строителни компании да търсят работа извън Родопите.

Обезлюдява се един изключително красив край на България. По този повод в разговорите си с представителите на местната власт винаги отстоявам мнението, че фирмите от региона трябва да бъдат приоритизирани при възлагането на обществените поръчки, ако държим този сектор да остане жизнен, стабилен и да оцелее като един от традиционните икономически стълбове на местната икономика.

Що се отнася до Областното представителство на КСБ в Смолян, мога да заявя, че работата продължи да се развива нормално, следвайки трайни приоритети. Сред тях са организирането на обучителни инициативи съвместно със „Строителна квалификация“ ЕАД, насърчаването на средното и висшето строително образование в региона и най-вече адресирането на конкретните проблеми в сектора. Общото събрание на ОП на КСБ – Смолян, проведено на 1 октомври 2021 г., се превърна във форум за обсъждане на важни теми, като скока на цените на строителните материали, липсата на работна ръка, дигитализацията на строителния процес, етиката в изпълнението на междуфирмените ангажименти и др.

Въпреки че времената са трудни, а и точно по тази причина, считам, че е много важно да запазим коректността помежду си, да останем единна сплотена общност и да си помагаме в критични ситуации. Ще спомена специално един интересен проект, в който КСБ бе съорганизатор и по тази линия се включи ОП Смолян - „Дни на устойчивото отопление и строителство“. Подобни инициативи ангажират широк кръг от строителни специалисти около конкретни теми, по които информация и експертиза в отдалечените региони на страната понякога не достигат.   

 

Какви са особеностите на бранша в областта, проблемите и трудностите, с които се сблъсквате на местно ниво?

Инвестициите в строителство в нашия район са ограничени. Липсата на големи обществени поръчки и мащабни частни вложения не е благоприятна среда за сектора. Жилищното и промишленото строителство не се развиват с ръста, който се наблюдава на други места в България. Вече споменах за мигрирането на компаниите извън региона и ще добавя, че отдалечеността от вътрешността на страната, липсата на друг транспорт освен автомобилния оскъпяват допълнително както строителните материали, така и крайния строителен продукт като цяло.

Проблемът с квалифицираната работна ръка тук стои особено остро, защото повечето добри строителни специалисти търсят прехраната си в големите градове и чужбина. Споменавам и особеностите на строителството в планински терени, за да очертая една доста сложна задача пред нашите фирми да оцелеят, запазят реномето си на отлични строители и да продължат да се развиват.

 

А как се промениха условията на работа вследствие от продължаващата втора година пандемия – по отношение на заетостта, на персонала?

Разбира се, COVID-19 не просто усложни цялата картина, но донесе сериозни изпитания. За съжаление загубихме близки и колеги. Пострадаха много семейства, фирми, цели браншове. Икономическата криза, нарастването на цените на горивата, електроенергията и драстичният скок при строителните материали са предизвикателство, на което трябва да отговорим с общи решения, базирани на проучвания на международния опит и на конкретната ситуация в страната.

Към момента няма големи надежди пандемията да приключи скоро. Изчезна усещането, че тя е нещо инцидентно, затова решенията ни трябва да се претеглят в перспектива и във всеки от възможните аспекти. Има обаче определени ефекти от коронакризата, от които можем да се възползваме, като например освобождаващата се работна ръка от други пострадали отрасли, както и частичното завръщане на много емигранти в България. Тук роля ще изиграят квалификационните програми на КСБ и „Строителна квалификация“ ЕАД, за да се усвои част от този ценен ресурс.

[caption id="" align="alignleft" width="800"] Първата открита приемна на в. „Строител“ бе в Смолян[/caption]

Споменахте два пъти проблема с повишаващите се цени на основните строителни материали. Как по-конкретно това се отразява на местните фирми?

В момента има  колеги, които отказват сключването на договори без заложени клаузи в това отношение. Компаниите, които са в процес на строителство, са притеснени от ситуацията и често бързат да приключат строежа дори с цената на известни загуби. Подкрепям намерението на КСБ да се намерят адекватни механизми за индексация на цените на строителните материали. Можем много да научим от международния опит, като го погледнем обаче през призмата на българската реалност. Тази материя е сложна и изключително важна за успеха на всеки строителен проект.

 

Според Вас какви са проблемите пред сектор „Строителство“, към които ръководството на КСБ трябва да насочи своето внимание и за решаването на които трябва целенасочено да работи?

Мисля, че реформите в областта на законодателството, което е свързано с работата в нашия сектор, трябва да продължат - ЗОП, ЗУТ, ЗКС и т.н. Строително-инвестиционният процес все още се затруднява от редица неясноти, непълноти и недомислици в нормативната уредба. Качеството на проектирането и отражението му върху строителството, взаимоотношенията между основните участници в строителния процес трябва да имат своя ясен регламент. Видимо е, че до момента се полагат целенасочени усилия от ръководството на КСБ в посока усъвършенстване на нормативната база, и се надявам те да продължат успоредно с работата по темите на деня.

Вече коментирахме балансирането на скока в цените на строителните материали. Остават на дневен ред дългогодишни теми като дискриминационните изисквания, които се налагат в обществените поръчки, нелоялната конкуренция и сивия сектор. Ще добавя и конкретиката, свързана с пандемията и правителствените мерки за компенсиране на ефектите от нея. Адмирирам усилията на КСБ да подпомогне решаването на въпроса с кадрите чрез квалификация и обучения. Това е друга голяма тема, която предстои да бъде разгърната на национално ниво. Струва ми се, че секторът „узрява“ да се възползва от всички алтернативни възможности да обучава свои кадри наред с традиционните в училищата и университетите.

 

Какви са основните цели и задачи, които си поставяте за 2022 г.?

В регионален план се надявам да запазим структурата ни сплотена, да привлечем и нововписаните в ЦПРС фирми, да запазим високата представителност в ОП на КСБ – Смолян. Ще продължим диалога с местна власт, партньорските структури и организации. Това е единственият начин да посрещнем съвременните предизвикателства.

От години полагаме усилия за популяризирането на строителните обучения и семинари на „Строителна квалификация“ ЕАД. Това ще продължи и през 2022 г., защото интересът не затихва. Ще се опитаме да активизираме нашите членове за нови предложения за обучения, като едно от тях вече бе дискутирано на Общото ни събрание – дигитализацията на сектора. Не слагам на последно място насърчаването на средното строително образование в Смолянския регион, защото това е важен наш приоритет и работата в тази посока даде добри резултати.

 

А четете ли в. „Строител“? 

Вестник „Строител“ отдавна вече се счита за емблема на строителния сектор, еталон за браншови вестник. Мисля, че строителството в България има своя медия, която се развива по всички правила на качествената журналистика, а без нея нашият сложен и динамичен отрасъл трудно ще намери трибуна за дефинирането на проблемите, изразяването на позициите и намирането на решения.