Новини

Министър Иванов: Политиката, която ще следваме е на пълна прозрачност

„Политиката, която ще следваме е на пълна прозрачност. Нашата цел е да има по-голяма отчетност и повече контрол, както и да няма съмнения за злоупотреби при управлението на европейски средства.” Това заяви министърът на земеделието д-р Иван Иванов при представянето на приоритети на Министерство на земеделието в работата си пред ресорната комисия на Народното събрание. 

„Важна задача пред нас е завършването на Националния стратегически план, по който се работи от началото на 2020 година и по-голямата част от него вече е разгледана от Тематичната работна група“, информира министърът. Той допълни, че това което трябва да се направи сега е да бъдат намерени допирните точки с приоритетите в подписаното коалиционно споразумение, и ако има нужда той да бъде моделиран. Д-р Иванов подчерта, че споразумението е основният документ, който ръководи политиката на министерството. „Заради политическите сътресения не беше внесен до края на 2021 година, като нашият план е края на февруари или март да сме готови, защото има още заседания на тематичната работна група“, каза аграрният министър. По думите му, предстоят едни от най-спорните теми, по отношение на таваните и субсидиите и уточни, че ще бъде направен преглед и на някои от интервенциите, ако те не отговарят на записаното в коалиционното споразумение и може да има промяна и в тази посока. Д-р Иванов коментира, че крайната цел е да бъде създаден добър продукт, който българските земеделски производители и фермери очакват. Относно субсидиите той изтъкна, че в коалиционното споразумение е точно посочено какъв да е той и този ангажимент ще бъде следван. 

По думите му, предстои през следващата седмица да бъдат проведени разговори с представителите на земеделските производители, на които основен фокус ще е обсъждането на Националния стратегически план. „За нас е важно да чуем мнението на браншовите организации“, коментира министърът. И допълни, че по отношение на работата на асоциациите е представен проект на Наредба за браншовите организации, която може и да бъде подготвена като закон. „Тази идея предстои да бъде обсъдена и на политическо ниво, като крайното решение ще бъде взето от Коалиционния съвет“, подчерта той. 

По отношение на Изпълнителна агенция по горите, министърът посочи, че отива под ръководството на Министерски съвет, както е записано в споразумението. „Нашата работа е да подготвим законодателната част и подзаконовата уредба, за да може това да стане най-бързо и безболезнено“, уточни д-р Иванов.    

Аграрният министър коментира, че ведомството е едно от малкото министерства, които има смесен екип, като заместник-министрите са както от БСП, така и от ПП. „Това е още един знак за нашето сериозно отношение към тези политики, които трябва да работим“, посочи още той. 

По време на заседанието пред народните представители бе представен и екипът, както и разпределението на ресорите на заместник-министрите. 

Заместник-министър Атанас Добрев ще наблюдава работата на Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“, „Напоителни системи“, частта държавни горски предприятия и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. 

Заместник-министър Момчил Неков председателства Националния стратегически план за Общата селскостопанска политика, отговаря за Програма за развитие на селските райони, за европейската координация и международните отношения, пазарни мерки и организация на производители и политиката по Агрохранителнатаверига. 

Заместник-министър Стефан Бурджев има ангажимент да следи дирекциите по „Животновъдство“, „Идентификация на земеделски парцели“, „Държавни помощи и регулации“, „Морско дело и рибарство“, „Обща политика в областта на рибарството“, „Поземлени отношения и комасация“, както ще отговаря и за  Изпълнителната агенция по лозата и виното. 

Заместник-министър Иван Христанов отговаря за дирекциите „Растениевъдство“, „Биологично производство“ и „Директни плащания“, в неговия ресор са й Селскостопанската академия, Изпълнителна агенция по горите, БАБХ и Изпълнителна агенция „Борба с градушките”.