Новини

Бургаски регион реши проблема с боклука за 25 години напред

В Бургас бе подписан договор за финансиране на проектно предложение №DIR-5102118-1-22 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас", одобрено по процедура №BG161PO005/10/2.10/05/18, приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.". Това съобщиха от Община-Бургас.

Партньори по него са общините Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец, Сунгурларе и Сдружение за управление на отпадъците - Регион Бургас.

Общият бюджет на проекта е 43 231 121.10 лв. Тези средства ще послужат за:

- Проектиране и изграждане на 1-ва клетка от регионално депо Братово.

- Монтиране на съоръжения за сепариране, открито компостиране и рециклиране на строителни отпадъци.

- Изграждане на склад за временно съхранение на опасни и специфични отпадъци от бита.

- Изграждане на две претоварни станции в Несебър и Карнобат и довеждаща инфраструктура до тях.

- Доставка на машини и съоръжения за експлоатация на регионално депо "Братово - Запад", претоварна станция за отпадъци - Несебър и претоварна станция за отпадъци - Карнобат.

Договорът бе подписан от министъра на околната среда и водите Нона Караджова и кмета на община Бургас Димитър Николов. Проектът бе подготвен от Община Бургас - заради високия й административен капацитет и доказани резултати при усвояване на еврофондовете.

" Казвам Честито на всички колеги - кметове от региона, защото решихме проблема с боклука за 25 години напред. За туристически регион като нашия новата система за управление на отпадъците е не само нужна и полезна придобивка, а и белег на европейска култура. Капацитетът на старото депо скоро ще се изчерпи. Започваме паралелно да го затваряме и рекултивираме", каза кметът Николов.

Нона Караджова определи днешния като един от най-хубавите й дни през годината.

"Най-доброто регионално партньорство видяхме в Бургас. Затова изпреварихте с този проект много други и той е награда за вас. Според европейските изисквания през 2020 г. 50 % от отпадъците у нас трябва да се рециклират и оползотворяват. Общините, които се справят с тази задача, ще бъдат стимулирани и облекчени от някои такси", заяви министърът на околната среда и водите. Тя съобщи, че бургаската регионална система за управление на отпадъците ще обслужва 210 населени места, обитавани от близо 400 000 души.

При подписването на договора в Заседателната зала на Община Бургас присъстваха още зам.-министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, зам.-кметът на община Бургас Атанаска Николова, областният управител Константин Гребенаров, председателят на Общински съвет - Бургас Снежина Маджарова, директорът на РИОСВ - Бургас Бойчо Георгиев, народните представители Димитър Бойчев, Галина Милева и Иван Алексиев.

Разбира се, там бяха кметовете на останалите 8 общини или техни представители. Всички деветима кметове получиха от министър Караджова грамоти за "Най-добро партньорство в регионално сдружение".

Зам.-министърът на МОСВ Ивелина Василева определи бургаския проект като един от най-добре и най-бързо подготвените по тази приоритетна ос на ОПОС.