Новини

Министерство на транспорта и съобщенията: Бъдещото развитие на водния транспорт ще се основава на интелигентен, устойчив и всеобхватен растеж

Плановете за бъдещото развитие на водния транспорт се основават на интелигентен, устойчив и всеобхватен растеж, на принципно ново равнище, което да отговаря на новите цели в политически, стопански и социален план. Това съобщи заместник-министърът по транспорт и съобщения Владимир Върбанов по време на церемонията по отбелязване на 141-та годишнина от създаването на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“.

Визията на екипа на Министерството на транспорта и съобщенията е свързана с достигането на безопасен и сигурен, екологичен и ефикасен морски и речен транспорт. Основна цел е изграждане на модерна транспортна инфраструктура, която да осигурява подходяща среда за развитие на страната, както в интерес на икономиката и населението на България, така и в международен аспект.

„Всички ние сме заинтересовани морското дело в България да гарантира надеждна перспектива за развитието на научния потенциал на нашите специалисти. Секторът трябва да следва своя път в откриването и създаването на нови и укрепването на вече съществуващите ниши за икономическото развитие на България. Искрено вярвам, че нашите съвместни усилия ще спомогнат за постигането на набелязаните цели“, посочи заместник-министърът.

Създаването на професионалисти изисква много време и усилия от страна на всички нас. В дългосрочен план доброто образование е основният фактор за устойчив растеж на всяка икономика – целта, към която всички се стремим, съобщи заместник-министър Върбанов.