Новини

Отвориха офертите за изграждането на отклонението на третата линия на метрото през кв. „Слатина“ към бул. „Цариградско шосе“

Отвориха офертите в търга за изграждането на отклонението на третата линия на метрото през кв. „Слатина“ към бул. „Цариградско шосе“. Обществената поръчка беше спряна през септември миналата година поради подадена жалба в КЗК. След произнасяне на Комисията, процедурата е подновена. Търгът е на стойност от 530 мл. лв. и е разделен на 5 обособени позиции. Първата от тях е за проектиране и строителство на метроучастък от км.0+000,00 до км.1+904,00 с две подземни метростанции (МС1 и МС2) и междустанционна вентилационна уредба. Оферти за участие са подали ДЗЗД „Метро Гео Милев“ с участници „Обонато Билд“ ЕООД и „Грома Холд“ ЕООД, „Геострой“АД, Обединение „Метро Шипка“, в което влизат „Трейс Груп Холд“ АД и „Инжпроект“ООД и „Интерхолд“ ЕООД. 5 оферти са подадени във втората обособена позиция на търга- за проектиране и строителство на метроучастък от км.1+904,00 до км.3+460,00 с две подземни метростанции (МС3 и МС4) и междустанционна вентилационна уредба. Желание за участие е заявено от „Джи пи груп“ АД, от Обединение „Метро Слатина“ (с участници „Трейс Груп Холд“ АД и „Билд Лаб“ ЕООД). Трета оферта е подадена от „Метрострой 99“, в което влизат „Интерпром“ ЕООД и „Инженеринг Груп-04“ ЕООД. Другите участници в обособената позиция са „Парсек Груп“ ЕООД и „БС Конструкция“ АД. Четирима са кандидатите да изпълнят дейностите по третата обособена позиция в търга- за проектиране и строителство на метроучастък от км.3+460,00 до км.5+666,00 с две подземни метростанции (МС5 и МС6) и оборотен участък. Това са ДЗЗД „Метробилд Изток“ с участници „Джи пи груп“ АД и „Смарт билд дигитал“ ЕООД, Обединение „Метро Арена“, съставено от „Трейс груп холд“ АД и „Трейс БГ“ ЕАД, Обединение „Метро-изток“, в което влизат „Монолит София“ АД и „Х.С.С.“ ЕООД и Консорциум „Страбаг“ ДЗЗД(„Щрабаг“ ЕАД и „Страбак АГ-клон България КЧТ“). Един кандидат има за проектирането и строителството на конструкциите на тунелен метроучастък, изпълняван с тунелно-пробивна машина, от км.5+339,00 (включително стартова шахта) до км.0+000,00 (бул. Евлоги и Христо Георгиеви) и междустанционна вентилационна уредба. Това е ДЗЗД „ДВУ“ 21. Обединението е съставено от „Ултрастрой“ ЕООД, „Доуш Иншаат Ве Тиджарет“ АД и „Виа Конструкт груп“ ЕООД. За проектирането, доставката, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за контрол и управление на влаковото движение, комуникации и перонни преградни врати за метроучастък от км.0+000,00 до км.5+666,00 с шест подземни метростанции и оборотен участък оферта е подадена от „Сименс мобилити“ ЕООД. Предстои да бъде обявена дата за отваряне на ценовите оферти на кандидатите.