Новини

НСИ: По предварителни данни през ноември 2021 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“ е с 1.9% над равнището от предходния месец

По предварителни данни през ноември 2021 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.9% над равнището от предходния месец (табл. 1), съобщиха от НСИ.

Календарно изгладените данни показват увеличение от 3.2% на строителната продукция през ноември 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 година (табл. 3).

Фиг. 1. Индекси на строителната продукция (2015 = 100) 

Месечни изменения

През ноември 2021 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е над равнището от предходния месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство се увеличава с 2.1%, а от сградното строителство - с 1.7% (табл. 1).

Фиг. 2. Изменение на индексите на строителната продукция спрямо предходния месец     (Сезонно изгладени, 2015 = 100)

  1. Изменение на индексите на строителната продукция спрямо предходния месец
  2. Индекси на строителната продукция (Сезонно изгладени, 2015 = 100)

Годишни изменения

На годишна база повишението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през ноември 2021 г. се определя от положителния темп както при сградното строителство с регистрирано увеличение от 3.3%, така и при гражданското/инженерното строителство - с 3.1% (табл. 3).

Фиг. 3. Изменение на индексите на строителната продукция спрямо съответния месец на предходната година (Календарно изгладени, 2015 = 100)

  1. Изменение на индексите на строителната продукция спрямо съответния месец на предходната година1

  1. Индекси на строителната продукция (Календарно изгладени, 2015 = 100)