Новини

Председателят на СОС затяга контрола над „Топлофикация“, „Софийски имоти“ и ЦГМ

Председателят на Столичния общински съвет Георги Георгиев инициира мерки за повишаване на контрола в управлението на трите ключови общински дружества – „Топлофикация София“ ЕАД,  „Център за градска мобилност“ ЕАД и „Софийски имоти“ ЕАД.  С промени в уставите се въвежда т.нар. „съвместно представителство“. Това означава, че всички документи ще се подписват не само от изпълнителните им директори, но и от председателите на директорските бордове.

Докладите ще бъдат разгледани на първото за 2022 г. заседание на СОС на 13 януари. Съвносители на Георгиев са Николай Стойнев, председател на Постоянната комисия по икономика, собственост и дигитална трансформация, Стефан Марков, председател на Постоянната комисия по финанси и бюджет и Карлос Контрера, председател на Постоянната комисия по транспорт и градска мобилност.

„Целта на промяната е повишаване на доверието към трите общински дружества, към които заради важността им най-често е насочен публичният интерес. Те се нуждаят от силна обществена подкрепа в изпълнение на дейностите си в интерес на столичани“, казва Георгиев. Желанието ни е жителите на София да са убедени, че ние като принципал сме положили грижа като сме повишили изискванията за доброто управление на „Топлофикация София“ ЕАД, „Софийски имоти“ ЕАД и ЦГМ, добавя той.

В мотивите си вносителите посочват, че чрез съвместното представителство ще се минимизират всички потенциални рискове пред дружествата, присъщи на самостоятелното представителство. Постига се своеобразна форма на „текущ“ контрол. Съвместното представителство е доказано добра корпоративна практика в големите компании в целия свят и затова ще се приложи и в общински дружества. Чрез него ръководителите  взаимно се контролират, което от една страна предпазва дружествата от рискови и прибързани действия, а от друга - ограничава опасността от предприемане на действия в тяхна вреда, смятат вносителите.