Новини

Председател на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към Народното събрание Настимир Ананиев ще проведе открита приемна в Пловдив на 17 януари

Председател на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към Народното събрание Настимир Ананиев ще проведе открита приемна в Пловдив на 17 януари, от 10:00 ч. до 12:00 ч. в приемната на областна управа на пл. Никола Мушанов 1.

На срещата ще присъства и заместник-председателят на комисията – Йордан Терзийски, както и народните представители от Пловдив – Венцислава Любенова и Росен Костурков.

Приемната за граждани ще бъде с фокус дейността на комисията – Закон за устройство на територията, Закон за гражданската регистрация, Закон за кадастъра и имотния регистър, Закон за пътищата и други важни теми за българските граждани.

След приключване на срещите с гражданите ще се проведе брифинг за медиите на същата локация.