Новини

ЕК обяви първите покани за представяне на предложения по цифровата част на Механизма за свързване на Европа

Европейската комисия обяви първите покани за представяне на предложения по цифровата част на Механизма за свързване на Европа (МСЕ - Цифрови технологии). С планиран бюджет от 258 милиона евро, поканите имат за цел да подобрят инфраструктурите за цифрова свързаност, по-специално гигабитовите и 5G мрежите в целия Съюз и да допринесат за цифровата трансформация на Европа. Комисията ще съфинансира действия, целящи да оборудват основните европейски транспортни маршрути и доставчиците на ключови услуги в местните общности с 5G свързаност, както и действия за внедряване или надграждане на опорни мрежи, базирани на модерни технологии. Поканите ще бъдат насочени също към инфраструктура, свързваща обединени облачни услуги, опорни инфраструктури за цифрови глобални портали, като подводни кабели, както и подготвителни действия за създаване на оперативни цифрови платформи за транспортни и енергийни инфраструктури в целия ЕС. Това е следва приемането на първата работна програма за МСЕ - Цифрови технологии през декември 2021 г., която предвижда повече от 1 милиард евро за финансиране за периода 2021-2023 г. Поканите по МСЕ - Цифрови технологии са отворени главно за юридически лица, включително съвместни предприятия, установени в държави-членки и отвъдморски страни или територии. Заинтересованите кандидати могат да научат повече за процеса на кандидатстване, оценяване и възлагане в „онлайн информационен ден“, който ще се проведе на 19 януари. Второто поколение на направление „Цифрови технологии“ на МСЕ (2021-2027г.) надгражда предишното, което подкрепи трансгранични цифрови инфраструктури и услуги, както и безплатен достъп до интернет за местните общности чрез инициативата WiFi4EU от 2014-2020 г.