Новини

МРРБ: До 2027 г. трябва да има разработен технически проект на АМ „Черно море“

За тунел под връх „Шипка“ има разширен идеен проект от 2016 г. Обявена е процедура на инженеринг, избран е изпълнител, но не е подписан договор. Има одобрен ПУП, одобрен ОВОС. Това каза Златка Петева от АПИ по време на работна среща на министъра на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов за развитието на пътния сектор.

Тя обясни, че МОСВ трябва да определи специфичните цели за трасетата, които минават през защитените зони.

Стана ясно, че по отношение на АМ „Черно море“ са разработени три проекта, като е одобрено трасе в комбинация от вариантите на проектантския екип. Трасето е с автомагистрален габарит и дължина от 100 км. Предстои провеждане на екологична процедура и ОВОС. След това ще се продължи разработка на идеен проект и тогава ще може да се работи по техническия проект. Очакванията са до 2027 г. да има разработен технически проект на магистралата . И тогава ще се издава разрешение за строеж на обекта.