Новини

На 19 януари ще се проведе пресконференция на браншовите организации в устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството

На 19 януари Координационният съвет на браншовите организации в устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството има ще проведат пресконференция на тема: Промяната в архитектурно-строителния сектор.

Тя ще се проведе от 11 часа в сградата на БТА.

Събитието ще е излъчва на живо и в интернет страницата на в. "Строител".

В пресконференцията участие ще вземат  арх. Владимир Милков, председател на КАБ, проф. арх. Борислав Борисов, зам.-председател на КАБ и ротационен председател на Координационния съвет, инж. Георги Шопов, председател на НАСП, инж. Атанас Ангелов, председател на БААИК, арх. Георги Савов, зам.-председател на БААИК, инж. Марин Гергов, председател на КИИП, инж. Огнян Атанасов, зам.-председател на КИИП,инж. Златан Златанов, председател на КИГ, Савин Ковачев, директор "Правна дирекция" на КСБ.

Координационният съвет настоява новото правителство да работи в сътрудничество с бранша за постигането на 7 приоритета:

 

  • Интегриране и оптимизиране на ключовите нормативни документи в сектора.
  • Намаляване на административната тежест и сложните процедури. Публичната администрация да не се ангажира с необосновани функции.
  • Ограничаване на корупционната среда и предпоставките за корупция.
  • Подобряване на ефективността и сроковете на планиране в сектора.
  • Гарантиране на експертен подход, публичност и прозрачност. 
  • Въвеждане на единна информационна система, архив и дигитализация.
  • Стимулиране на инвестиционната активност в синхрон с добрите европейски практики.

По време на събитието ще бъдат предложени конкретни политики и мерки за оптимизиране и усъвършенстване на строително-инвестиционния процес. 

Координационният съвет е създаден през есента на 2020 г. с цел обединяване на професионалните организации по ключовите теми и проблеми, касаещи архитектурно-строителния сектор. В съвета участват 7 организации: Камарата на архитектите в България (КАБ), Камарата на строителите в България (КСБ), Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Камарата на инженерите по геодезия (КИГ), Съюзът на архитектите в България (САБ), Българската асоциация на архитектите и инженерите – консултанти (БААИК) и Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП). В момента Координационният съвет е под ротационното председателство на Камарата на архитектите в България.