ОП на КСБ

Инж. Красимир Атанасов, председател на ОП на КСБ – Русе: Бавно, но устойчиво строителният бранш се възстановява и излиза от кризата

Взаимната подкрепа и добрата комуникация са начините да решим проблемите, стоящи пред всички нас

Василена Димова,

ОП на КСБ – Русе

Росица Георгиева

 

Инж. Атанасов, каква беше 2021 г. за Вас като председател на ОП на КСБ – Русе, за структурата, която ръководите, и за сектор „Строителство“ във Вашия регион?

Изминалата година бе изпълнена с предизвикателства и несигурност. Бавно, но устойчиво строителният бранш се възстановява и излиза от кризата. Това се дължи може би на факта, че не сме спирали работа и не търпим толкова големи ограничения. Изключително важно за нас е не само да изпълним поетите служебни ангажименти, но и да съхраним живота и здравето на нашите работници и служители.

Въпреки сложната обстановка резултатите, отчетени в Централния професионален регистър на строителя за област Русе към 1 януари 2022 г., са много добри. 126 са вписаните компании в Регистъра, като 14 са новорегистрираните, а фирмите членове са 115. Може да се каже, че браншът е икономически стабилен въпреки лекия спад на строителната продукция. В периода януари – септември 2021 г. в Русенска област са издадени разрешения за строеж за 96 жилищни сгради с РЗП 26 439 кв. м и на 87 с друго предназначение с РЗП 34 000 кв. м. Започнало е изграждането на 66 жилищни блока с РЗП 21 000 кв. м и на 37 здания с друго предназначение с РЗП 20 000 кв. м. Започнаха строителните дейности по един от най-мащабните проекти за града като водния цикъл на Русе, където инвестицията е за над 130 млн. лв. През 2021 г. продължи и рехабилитацията и модернизацията на някои от най-големите и натоварени булеварди, улици и междублокови пространства в редица квартали и множество основни ремонти на съществуващи детски и спортни площадки.

По кампанията на община Русе „Малки населени места“ бяха реализирани 10 проекта, включващи благоустрояване на уличната и спортната инфраструктура. През настоящата година тази инициатива продължава, като дейностите ще включват ремонт или изграждане на детски и спортни площадки, кътове за отдих, обновяване на сгради или части от здания, които са общинска собственост, и др. През 2022 г. се предвижда изграждането на буферен паркинг за товарни камиони с обща площ 163 дка в близост до бул. „България“. Планирана е и рехабилитация на инфраструктурата на пристанището, включваща драгажни работи, СМР на кейови стени, открити площи, тротоари, пътища, ел. мрежи, външно осветление, водопровод и канализация и др. съоръжения.

Община Русе ще насочи своите усилия и към подобряване на междублокови пространства и улично осветление. Одобрен е нов проект за устройствен план на Лесопарка, любимо място на русенци, с инвестиции за над 280 хил. лв., свързан с благоустрояването на уличната и спортна инфраструктура. Надявам се всички заложени подобрения да превърнат красивия ни град в още по-привлекателен и добър за живеене.

 

Какви са особеностите на бранша във Вашия регион? Какви са проблемите, с които се сблъсквате на местно ниво?

Не смятам, че те са по-различни от трудностите на всички колеги строители. Ежедневно се сблъскваме с липсата на работна ръка. Сериозен проблем е натискът на работниците за по-високо заплащане, без да се повишава производителността на труда. През 2021 г. средната заплата в сектора се е увеличила с 13,6%, а все още има недостиг на работна ръка. Щастлив съм, че разполагаме с едно от най-добрите професионални училища по строителство, архитектура и геодезия и можем да разчитаме на младите специалисти, които се обучават там. Въпреки това смятам, че всеки кадър трябва да бъде отгледан и научен, да му се покаже красотата на професията. Приветствам колегите, които осигуряват стаж на младите строители по време на обучението им. Само така ще можем да си подсигурим качествени квалифицирани кадри.

Друг дългогодишен проблем е сивият сектор. Той значително затруднява нашата дейност. „Сивите“ бригади доста занижават цените, качеството на работата им е изключително лошо и компрометират изрядните фирми, които спазват изискванията на ЦПРС. Докато отговорността се прехвърля между отделните институции, те продължават да изпълняват обекти незаконно. През годините КСБ допринесе за свиване на сивия сектор с над 80%, но въпреки всичко въпросът остава нерешен.

 

Сред главните предизвикателства, които се посочват в сектора, са повишаващите се цени на основните строителни материали. Как това се отразява на фирмите във Вашия регион?

Предстоят нелеки години. Растящите цени на материалите и забавянето на доставките заради COVID-19 ограниченията се оказват голяма спънка за качествения строителен продукт. Цената на основните строителни материали е нараснала с над 40%. Това неизбежно рефлектира върху крайната стойност. Налага се да се търси компромисен вариант – с цената, с качеството, със сроковете. Много предприемачи изчакват с инвестиционните си намерения и този отлив на средства се усеща осезаемо.

 

Какви са основните цели, които си поставяте за 2022 г.?

В ОП на КСБ – Русе, 98% от фирмите, вписани в ЦПРС, са и редовни членове на Камарата. Това е индикатор, че интересът на строителните компании съм дейността на КСБ и ползите от нея са реални. През 2021 г. Областният съвет на ОП Русе излезе с няколко предложения за промени в Кодекса на труда (КТ), които се надявам да бъдат разгледани от УС. Бих желал активността и на другите колеги да се повиши по отношение на предложения за развитието и подобряването на законовата уредба.

Като председател на ОП на КСБ – Русе, участвам в различни общински и областни работни групи, в които вземам отношение по въпроси, касаещи нашия сектор. Считам, че непрекъснатият диалог и доброто сътрудничество с общинските и областни структури е начин да сме максимално полезни на своите членове. Вярвам, че взаимната подкрепа и добрата комуникация са начините да решим проблемите, стоящи пред всички нас.

И през 2022 г. ще продължим да си сътрудничим със „Строителна квалификация“ ЕАД, за да подобрим уменията на своите работници. Като строители можем да придадем на града и цялата ни област още по-красив облик и те да станат по-привлекателни за инвестиции.

 

Според Вас какви са проблемите пред сектор „Строителство“, към които ръководството на КСБ трябва да насочи своето внимание и за решаването на които трябва целенасочено да работи?

Камарата има важна роля за решаването на проблемите на строителния бранш и на национално, и на областно ниво. Професионалните секции към КСБ трябва да продължат своята работа, например по осъвременяването на разходната норма на труд в отрасъла.

Промените в ЗОП, ЗУТ и КТ могат да подпомогнат дейността на строителите, а добрата комуникация между различните участници в строителният процес може да улесни значително ефективната работа.

Браншът трябва да продължи да поддържа и добри отношения с образователните институции. Изключително важно е подпомагането на фирмите за повишаване на квалификацията на работниците и служителите им. Именно затова смятам, че сътрудничеството със „Строителна квалификация“ ЕАД трябва да продължи.

 

Четете ли в. „Строител“ и какви са Вашите пожелания към нашите читатели?

От много години си партнираме с изданието на КСБ. На страниците му намираме обективни оценки, мнения и препоръки на наши колеги, можем да споделяме проблемите си и заедно да се радваме на успехите. Вестник „Строител“ винаги е присъствал на нашите събития и е давал гласност на българския строител. Искрено се надявам това ползотворно сътрудничество да продължи.

На екипа на в. „Строител“ и на всички колеги пожелавам една много успешна и здрава година!