Новини

Иван Иванов: Министерство на земеделието прави всичко възможно да запази оранжерийното производство

Работим до края на януари, началото на февруари да намерим начин за намаляване на цената на дървата за битови потребители

„Направили сме своите финансово-счетоводни разчети, необходимите справки и сме готови с това, което министерството трябва да направи за компенсиране на земеделските производители, в частност оранжерийното производство. Мога да уверя земеделските производители, че земеделското министерство полага всички усилия да бъде запазен този бранш и да бъде техен партньор в следващите тежки месеци.” Това заяви в ефира на Нова Нюз министърът на земеделието д-р Иван Иванов. „Секторът на зеленчукопроизводството в момента търпи най-сериозни загуби и нашите анализи показват, че именно оранжерийните производители са в най-тежка ситуация, предвид на увеличените цени на енергийните ресурси”, подчерта министърът, като уточни че засегнати са и тези, които произвеждат разсад за производството на плодове и зеленчуци на открито. Той посочи, че по данни на министерството, както и по данни, предоставени от Българска асоциация на оранжерийните производители, в страната има общо 900 ха, засети със зеленчукова продукция, 300 от които се отопляват, като 200 от тях се отопляват на газ. Министърът подчерта, че компенсацията за високата цена на енергийните източници е национална политика. Той уточни, че към днешна дата правителството компенсира бизнеса за високата цена на електроенергията, но такава компенсация за цената на газа не е предприета. „Земеделските производители имат възможност да бъдат компенсирани по няколко механизма - единият е така нареченото плащане де минимис, а другият е нотифицираната държавна помощ, която трябва да залегне в държавния бюджет”, посочи министърът. Той уточни, че министерството е предвидило разчети за подпомагане за всеки един от секторите, в това число за производителите на месо и птици. Министърът коментира, че мерките предвиждат различни компоненти и общата сума, която той ще отстоява, в това число за нотифицираната помощ по т. нар. ковид мерки, е 150 милиона лева. По думите му, в тази посока текат разговори с Министерство на финансите, като допълни, че мярката де минимис е нотифицирана и може да започне да се прилага веднага.

 

Във връзка с предложението за намаляване на ДДС за хранителните стоки от т.нар. „малка потребителска кошница”, министър Иванов подчерта, че не може да поеме гаранции, доколкото това е част от общата държавна фискална политика, която се одобрява от Народното събрание. Той подчерта обаче, че като част от БСП, в чиято предизборна платформа е залегнало това, ще настоява за намаление на 9%. „Решението трябва да се вземе в коалиционен формат. Аз ще защитавам тази теза, но крайното решение е на Народното събрание”, посочи той.

 

„Крайната ни цел е да запазим едно жизнено производство, което да може да дава конкурентоспособна и качествена стока на пазара”, обобщи министър Иванов в отговор на въпрос за защита на правата на българските зеленчукопроизводители от евтиния внос и за достъп до пазара. Той припомни, че през изминалата седмица екипът му е провел редица срещи с представители на различни браншови организации. Министърът посочи, че на срещата с представители на преработвателите и търговските вериги една от темите е била  обсъждане на възможностите за разширяване на представителството на българските стоки в тях. „Държавата няма големи механизми да регулира този свободен пазар”, подчерта министърът, като информира, че предстоят и отделни срещи с търговските вериги.

 

„В момента водим разговори и с Българска банка за развитие“, посочи още министърът. Той  уточни, че Гаранционният фонд към ББР служи като кредитен инструмент за гаранции при използване на кредити от страна на земеделските производители. Министър Иванов посочи още, че ДФЗ работи с Фонда на фондовете и там има ресурс от 20 милиона евро, който може да бъде използван като финансов инструмент. Земеделският министър информира, че му предстоят разговори за договаряне на възможност и изработване на механизми, с които чувствителните сектори да ползват такива средства.

 

Във връзка със стартиралите проверки в Напоителни системи и извършените кадрови промени, министър Иванов посочи, че резултатите от анализите и проверките са показали неизпълнение на договорни задължения за извършване на ремонти и поддръжка на съоръжения, липса на средства, липса на реакция при наводнения, а също и прехвърляне на ангажименти за ремонти на язовири, собственост на министерството към държавната консолидационна компания. Министърът припомни, че още в началото на мандата си е посетил язовира до Садово и че е направен одит на поддържането на дигите. Той изрази готовност да се работи в кратки срокове с новото ръководство за обективен анализ на състоянието и постигане на по-добри резултати в стопанисването на съоръженията.

 

Министър Иванов посочи, че са проведени и четири срещи с директорите на държавните горски предприятия и до края на януари, началото на февруари, се търси начин да се нормализира цената на дървата за битово потребление. Той информира още, че се следи и износът на необработена дървесина към трети страни, като по направените анализи той е бил около 43 х. куб. м. през миналата година. „Поели сме ангажимент най-късно до края на януари, началото на февруари, да се намери механизъм да се насити пазара с дървесина за битово потребление и съответно да се върнат цените близо до там, където бяха миналото лято”, увери министър Иванов.