Новини

СО влага 7,370 млн. лв. в пътна инфраструктура

СО обяви обществена поръчка за ремонт, реконструкция и изграждане на улици. Търгът е на стойност 7,370 млн. лв. като е разделен на 6 обособени позиции. За всички позиции общият срок за изпълнение на СМР ще е с тежест 10 т., техническите показатели, които включват три подпоказателя, ще носят 30 т. Те са образувани от технология и организация на изпълнението на строителството с тежест 16 т., организация на ръководството на обекта – 9 т., Мерки за опазване на околната среда – 5 т Цената ще е с тежест 60 т. Срокът на изпълнение за всички позиции е 70 дни. Оферти се подават до 14 февруари. Обособена позиция 1 е за изграждане на ул. „Йордан Радичков”, кв. „Витоша”, район „Лозенец”. Дължината на трасето е 130 м. Стойността на дейностите е 650 хил. лв. Без ДДС. Обособена позиция 2 е за реконструкция на ул. „Народно хоро“, район „Овча купел“ . Дължината на отсечката е 1370 м, а стойността е 4650000 лв. Без ДДС. Обособена позиция 3 е за изграждане на ул. „Добри Желязков" и продължението и в ул. „Зайчар" до бул. „Инж. Иван Иванов". Проектът включва 2 участъка с обща дължина около 270 m. Стойността на дейностите е 550 000 лв. без ДДС. Позиция 4 е за построяване на ул. „Добруджански край“ от ул. „Ивайло“ до бул. “Г.М.Д. Скобелев“ и от ул.“Йоаким Кърчовски“ до ул.“Йорданка Филаретова“, райони „Красно село“ и „Възраждане“ – участък от ул. “Йоаким Кърчовски“ до ул.“ Иорданка Филаретова“. Дължината на отсечката е 170 лв. м, а дължината е 700000 лв.без ДДС. Позиция 5 е за основен ремонт на ул. „Сехово“ от ул. „Сава Михайлов“ до о.т. 26В, район „Илинден“. Дължината е 140 м., а стойността е 270000 лв.без ДДС. Позиция 6 е за изграждане на нова улица от о.т.74 до о.т.77 между ул. лв. "Чавдарица", ул. "Искрец" и площад "Крушево" м.Разсадника - Бежанци, СО - район „Илинден“. е Стойността 550000 е лв.без ДДС, а дължината е 225 м.