Новини

НСОРБ изготви годишен Анализ на изпълнението на общинските проекти по националните програми с европейско финансиране за 8-годишен срок – от 2014 г. до края на 2021 г.

Екипът на НСОРБ изготви традиционния си годишен Анализ на изпълнението на общинските проекти по националните програми с европейско финансиране за 8-годишен срок – от 2014 г. до края на 2021 г. Обобщени са данни за проектите по отделните програми и за стойността им, за приключилите инвестиции и разплатените към общините средства. Проследени са и договарянето и темповете на разплащания по общинските европроекти към 2021 г., белязана от пандемията от Covid-19 и от политически турболенции, в т.ч. множество смени на ръководства на Управляващи органи, съпроводени с периоди без оторизирани лица за извършване на определени действия, вкл. разплащания. Данни са включени и за осъществените от НСОРБ дейности, в подкрепа на общините, в т.ч. за изготвяне на европоекти, както и за привлечения допълнителен ресурс от фондовете за местни инициативи.

Въпреки закъснялото приемане на Регламентите по Кохезията и скромния напредък по преговорите по Общата селскостопанска политика, които предопределиха липсата на официално одобрени и стартирали програми за програмен период 2021-2027, НСОРБ и общините активно участваха в изготвянето на стратегическите документи за новия програмен период. Информация е приложена и за дейността в групите по подготовката на отделните програми през изминалата година, както и за постигнатите договорености, касаещи по-широк обхват или по-оптимизирано изпълнение на бъдещите общински европроекти. Те, с голяма вероятност, ще бъдат обект на предоговаряне с новите екипи на водещите ведомства до финализиране на програмите и официалното им одобряване от Еврокомисията. След това следва съществената работа, предизвикателство пред която ще бъде инвестирането на евросредствата по новия и не дотам ясен към момента интегриран териториален подход, който ще се прилага и паралелно с вече забавените инвестиции за възстановяването от пандемията.

През 2021 г., която бе и годината на „ревизии“ на Плана за възстановяване и устойчивост, имахме проактивни дейности и по този стратегически документ. В материала проследяваме и отнелата доста време и ресурси дейност по резюмирането на различните му варианти, проследяването на разликите между тях, изготвянето на досиета на общинските инвестиции и реформи от официално депозираната му версия, която осъществявахме паралелно с другите задачи по реализацията на общинските европроекти от периода 2014 – 2020 и подготовката за новия.

В материала има информация и за Постоянната ни комисия по европейски фондове, национални и международни програми и проекти. В дейността й през 2021 г. се включиха над 360 представители на общините. Близо 400 са присъединилите се към Комисията в социалната мрежа, използвана за ежедневно за споделяне на информация за външните фондове, подкрепящи общински инвестиции. Адмирации и благодарности към ръководството и членовете на Комисията и неформалната мрежа по европроекти за подкрепата и доверието към екипа на Сдружението и интензивната съвместна дейност по всички „фронтове“ на външното финансиране.

Анализът е обемен, с доста данни, цифри, таблици, графики, милиарди левове и милиони евро, но го дължим на постоянството, приемствеността и труда на стотици общински представители през три мандата на местната власт – от изборните лица до редовите експерти, измерим в хиляди работни часове.

Как сме се подготвили за новите предизвикателства и дали сме се справили с реализацията на общинските европроекти от периода 2014 – 2020, въпреки че има безспорни и видими резултати, както и действия на активни граждани, правоприлагащи и правоохранителни органи, които ако не за друго, то поне спомагат за повишаване на публичността на инвестициите, ще разберем от данните в края на 2023 г., когато приключва единият програмен период, а другият вече трябва да е „набрал обороти“.  Преди това на местно ниво ще видим и оценката на гражданите, т.е. на принципала.

В музиката принципал означава и вид флейтова тръба при органите, която определя основното, най-силно и отчетливо звучене на инструмента. Данните, които представяме показват, че с действията си (не само по европроектите) се целим да уловим точно него, а дали ще успеем, което зависи от нас самите, ще проследим.