Новини

Силвия Георгиева, изп. директор на НСОРБ: В 80 общини все още не са подготвени общи устройствени планове

В 80 общини все още не са подготвени общи устройствени планове. Иначе плановете са финансово обезпечени от държавния бюджет. Забавянията идват от всички съгласувателни процедури, които трябва да премине всеки един план, например в НИНКН една такава съгласувателна процедура може да продължи до 3 години. Това каза изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева.

Тя обясни, че по Черноморското крайбрежие изработването на общите устройствени планове се възлагат и изпълнителите се избират от МРРБ и това също води до определено забавяне.

Настимир Ананиев подчерта, че фокусът на правителството е върху дигитализирането на услугите и това ще доведе до намаляване на служителите. „трябва да работим съвместно, за да подобрим качеството на живот на хората. Частта от промяната, която искаме да наложим, е, че не винаги политиката ще е водеща при взимането на решенията, а ще се гледа и интересът на гражданите. Може да намерим начин да работим заедно“, коментира той.