Новини

Газопреносните оператори на България и Северна Македония ще задълбочат сътрудничеството си

Изпълнителният директор на “Булгартрансгаз” ЕАД г-н Владимир Малинов се срещна с ръководството на “Национални енергийни ресурси” АД в Скопие, Република Северна Македония. На срещата бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на сътрудничеството между държавните газопреносни оператори на България и Северна Македония с оглед развитието на регионалния пазар на природен газ.

Изграждането на втори интерконектор между Струмица и Петрич, увеличаването на съществуващия капацитет за трансграничен пренос и партньорството в процеса по изграждане на терминал за втечнен природен газ в Александрополис ще са основните проекти, по които двата държавни оператора ще си сътрудничат. Изпълнителните директори на двете компании бяха категорични, че съвместната работа между дружествата следва да се задълбочи, за да се засили сътрудничеството и да се постигне интегриран регионален пазар на природен газ.