Новини

Евродепутатите обсъдиха приоритетите на Френското председателство с Еманюел Макрон

По време на дебата в пленарната зала в Страсбург президентът Макрон обясни, че обещанията, на които е основан ЕС - демокрация, прогрес и мир - сега са застрашени, и призова за ангажимент "да им се вдъхне нов живот". Той предупреди, че краят на върховенството на закона е началото на авторитаризма, и подчерта, че ЕС трябва да използва диалога, за да си върне онези, които се "отдалечават" от демократичните принципи.

Той увери евродепутатите, че Френското председателство ще даде приоритет на законодателни досиета, които подобряват качеството на заетостта, осигуряват достойно заплащане, намаляват разликата в заплащането между мъжете и жените, дават права на работещите през платформи, борят се с дискриминацията и гарантират баланс между половете в управителните съвети на дружества. Той предложи също така правото на аборт да бъде включено в Европейската харта на основните права. Президентът Макрон се позова и на предизвикателствата в областта на климата, цифровите технологии и сигурността - области, в които през първото шестмесечие на 2022 г. следва да се постигне напредък по отношение на проектозаконите.

В областта на отбраната президентът Макрон подчерта, че Европа трябва да може да предвижда рисковете и да гарантира собствената си безопасност. Той подчерта, че трябва да бъдем твърди срещу намесата и опитите за дестабилизиране на Европа, по-специално от страна на Русия, и да наказваме ефективно онези, които нарушават международните правила.

"Европа трябва да се превърне в културна, демократична и образователна сила (...) имаме силите и средствата", заключи той.

От името на Комисията заместник-председателят Марош Шефчович изтъкна факта, че европейската сигурност е поставена под заплаха: "Готови сме да предприемем действия, ако е необходимо". Като приоритети за следващите месеци той посочи стратегическото партньорство с Африка, отношенията със страните от Западните Балкани, както и икономическия и технологичния суверенитет на Европа ("връщаме технологиите обратно в Европа"). По отношение на Обединеното кралство той заяви, че Комисията ще покаже добра воля, но Европа се нуждае от партньор, който да стори същото.

В реакциите си на речта на президента Макрон повечето лидери политически групи приветстваха френските приоритети, но добавиха допълнителни цели, включително прекратяване на единодушните гласувания в Съвета в областта на външните работи, за да може да се реагира решително, наред с другото, на "поведението" на руския президент Владимир Путин, справяне с неравновесието между заплатите на мъжете и жените и преосмисляне на Фискалния пакт. Няколко оратори поискаха напредък по въпросите свързани с върховенството на закона, отнасящи се до Унгария и Полша, и разкритикуваха подкрепата на френското правителство за включването на ядрената енергия в предложенията за новата екологична таксономия.