Новини

Нужни са общи усилия и съвместни инициативи за подобряване на качеството на атмосферния въздух, около това се обединиха Борислав Сандов и Йорданка Фандъкова

Нужни са общи усилия и съвместни инициативи за подобряване на качеството на атмосферния въздух в София, около това се обединиха вицепремиерът и министър на околната среда и водите Борислав Сандов и кметът на Столична община Йорданка Фандъкова, които проведоха работна среща. Обсъдени бяха спешни мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух и възможността някои от наказателните процедури срещу България в ЕК да бъдат прекратени, за което е необходимо съдействието на общините. Столична община изпълнява две програми за безплатна подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво. Едната се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“, а другата по програмата „Лайф“. По ОПОС около 1000 са подменените печки на дърва и въглища на домакинства в последните 4 месеца, подписаните договори за подмяна с домакинства са над 5500, а новопостъпилите заявления от граждани са над 1400. Тези резултати отчете кметът на София като подчерта, че и в момента гражданите могат да подават заявления за включване. Министър Сандов посочи, че за първи път се осигурява национално финансиране от 47 млн. лв. за създаването на национален механизъм за инвестиции в подобряване качеството на въздуха. Споделената визия на Министър Сандов бе, че „подобрявайки качеството на атмосферния въздух, осигуряваме по-благоприятна среда за живот и спасяваме човешки животи“. От Столична община изразиха готовност да кандидатстват с проекти за облагородяване на 134 т.нар. "кални точки" в междублоковите пространства през 2022/2023 г., подмяна на отоплителни инсталации на твърдо или дизелово гориво на училища и детски градини, както и изграждане на соларни системи на покриви на общински сгради. „София е градът с най-голяма готовност за въвеждане на нискоемионни зони“ – заяви зам.-кметът по екология на Столична община Десислава Билева. Подготвени са две зони (център и широк център) и се подготвя наредбата, която ще регламентира движението на автомобили в тях в периодите за превишения на нормите на ФПЧ. Министър Сандов сподели, че се обследват възможности за осигуряване на големи складови площи, на които да престоява дървесината, предназначена за продажба за огрев. Инициативата е свързана с изискването за отопление да се използват сухи дърва, което намалява чувствително фините прахови частици. Стандартите за дървата бяха въведени преди няколко години по инициатива на Столична община. Министър Сандов подчерта, че разделното събиране е изключително важно и е основна част от новата политика на МОСВ. В тази връзка кметът на София заяви, че Столична община е започнала процедури за увеличаване на съдовете за разделно събиране на отпадъци в районите с констатиран недостиг. През тази година София ще изпълнени и три нови проекта, насърчаващи разделното събиране от гражданите. „Столична община е готова да подпомага различни пилотни проекти, които ще увеличат процента на разделното събиране“ – заяви кметът Фандъкова. Обсъдени бяха и предизвикателствата по отношение на проекта на Столична община за управление на отпадъците, предвид последните решения на съда по процедурни въпроси за финализиране на този проект. Министър Сандов информира кмета, че от страна на ОПОС е приключена оценката на проектното предложение, внесено през август 2021 г., за изграждане на ВиК инфраструктура в кварталите „Бенковски“, „Драгалевци“, „Кръстова вада-изток“, „Обеля“, „Симеоново“ и „Суходол“, както и агломерации Нови Искър и Банкя. Вече е изготвен проектодоговор за безвъзмездна финансова помощ, чието подписване е възможно още в рамките на този месец. Столична община изпълнява проект за изграждане на канализация в изброените квартали, както и дооборудване на ПСОВ – Кубратово, на обща стойност 140 млн. лв., от които 94 млн. лева са финансирани по ОП „Околна среда 2014 – 2020“ със срок за изпълнение декември 2023 г.