Новини

Работна среща на ръководството на НСОРБ с председателя на бюджетната комисия в Парламента

Заместник-председателите на УС на НСОРБ Донка Михайлова – кмет на община Троян и Иво Димов – кмет на община Димитровград, заедно с изпълнителния директор на НСОРБ Силвия Георгиева запознаха председателя на Комисията по бюджет и финанси в 47-ото Народно събрание Любомир Каримански с хода на консултациите с министерството на финансите по съставянето на държавния бюджет за 2022 г. Председателят на бюджетната комисия увери кметовете, че смята разумният и прагматичен диалог за естествената среда за решаване на въпросите, около които възникват проблеми или има разнопосочни тълкувания. Той прояви разбиране към настояването на местната власт да бъде запазена възможността за гъвкаво опериране със средствата, предвидени за отчисления по Закона за управление на отпадъците. Кметовете представиха убедителни аргументи в полза на искането на общините част от средствата за капиталови разходи да могат да бъдат насочвани за текущи ремонти, при спазване на всички законови изисквания за прозрачност в разходването и с предварителното съгласие на министерство на финансите. Обсъден беше и предлагания от правителството модел за програмно финансиране на значими за общините инвестиции.

Обстойно обсъдени бяха проблемите с консолидацията във ВиК сектора. Каримански изслуша мотивите на кметовете и се съгласи, че последователността в този процес не трябва да бъде за сметка на интереса на гражданите и да служи за прикриване на неуспешното управление на част от държавните водните дружества. Според Любомир Каримански ефикасност и ефективност трябва да бъдат основните критерии при взимането на решения, в този смисъл предложението на НСОРБ за диференцирана цена на водата в рамките на обособените територии не би трябвало да бъде проблем и да зависи от субективната преценка на КЕВР.

Сред акцентите в срещата бяха и възможните решения на проблема, провокиран във всички общини от рязкото повишаване на цените на енергоносителите. Намерението за централизирани търгове за публичните структури са едно от възможните решения, но и двете страни – и търговците и общините, трябва да бъдат наясно с рисковете при подобни сделки.

Председателят на комисията по бюджет и финанси приветства амбицията на НСОРБ да създаде няколко пилотни модела за споделени услуги и изрази готовност за съдействие в тази насока. Обединяването на част от административните ресурси на общините би довело не само до оптимизация на администрацията, но и би създало повече условия за развитие на експертния потенциал на общините, смята той.

Според Любомир Каримански във взаимоотношенията между законодателната, изпълнителната и местната власт в следващите месеци ще доминира темата за финансовата децентрализация. В очертаващите се дискусии по темата предстои да бъде намерена консенсусната формула за практическото приложение на принципите на децентрализация.