Новини

ДПС с предложения за промени в Закона за обществените поръчки. Настояват да отпаднат текстовете, които регламентират "ин хаус възлагане", както и рамковите споразумения" (документ)

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ и депутатите Делян Пеевски, Йордан Цонев и Хамид Хамид внесоха в деловодството на Народното събрание законопроект за изменение на Закона за обществените поръчки с мотиви и предварителна оценка на въздействието към него. 

В мотивите към проекта е записано, че "през последната година все по-често и все по-остро общественият дебат и дебатите в Народното събрание, както и в различните предизборни кампании, се поставя въпросът  за заобикаляне на процедурите за възлагане на обществени поръчки, като особено спорна от гледна точка на прозрачност и разходване на публичния ресурс, е процедурата по така нареченото "ин хаус възлагане".

Вносителите на законопроекта споделят също така, че след обществото се налага тезата, че наличието на инструменти като "ин хаус възлагането" и рамковото споразумение създават възможности за корупционни практики и заобикалят възлагането на обществени поръчки, като по никакъв начин не оправдават регламентирането им в закона.

"В редица доклади на различни европейски институции се съдържат все по-остри критики за корупционни практики пи разходване на публичен ресурс. Достатъчно е да споменем скандалите около "Автомагистрали" ЕАД. Създаде се обществено очакване тези механизми за възлагане на обществените поръчки веднъж завинаги да бъдат премахнати от Закона. Следвайки разбирането, че борбата с корупцията трябва да се води на всички нива, както и това, че първото ниво следва да бъде законодателно, считаме, че от законите трябва да бъдат премахнати всички възможности, които водят до евентуални "вратички" в тях. Ето защо предлагаме с настоящия законопроект да отпаднат от Закона за обществените поръчки текстовете, които регламентират печално известното "ин хаус възлагане", както и рамковите споразумения", се казва още в предложението на ДПС.

Вносителите споделят, че законопроектът ще затвори сериозни възможности за отклоняване на публичен ресурс и ще се отрази благоприятно на всички български граждани. "Приемането няма да доведе до допълнителна административна тежест. В резултат от приемането на законодателната инициатива няма да възникне необходимостта от промени в други нормативни актове", се казва още в законопроекта.