Новини

Build Europe предупреждава: Липсата на терени за жилищно строителство увеличава цената на имотите

Build Europe, водещата Европейска асоциация за жилищно строителство, публикува доклад, предназначен да помогне на законотворците да подобрят законодателството около използването на терени за жилищнот строителство, като същевременно защитят европейските граждани от нарастващите цени на имотите. Документът наречен „No net land take by 2050 - Solving the unsolvable” включва 10 предложения от водещи инвеститори и строители на жилищни сгради, които представляват повече от 60% от брашна в Съюза. Той идентифицира иновативни начини за подобряване на използването на земята и разглежда нарастващия натиск, пред който са изправени гражданите на ЕС, които се борят за достъп до прилични жилища на достъпни цени. Миналата година Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) вдигна тревога, отбелязвайки, че „домакинствата все по-често са изправени пред предизвикателства на високи сметки и цени на наемите, като са принудени да отделят по-голям дял от бюджета си за жилищни разходи, отколкото преди”. Докладът на Build Europe показва, че намаляването на свободни терени за строителство на жилищни сгради ще изостри този проблем – особено във времена, когато жилищата станаха от съществено значение за частните лица и професионалния живот на всички европейски семейства. Авторите призовават политиците в ЕС и на национално ниво да предложат мерки, като например увеличаване на живота на сградите, както и промотирането на търгуеми разрешителни за строеж. Марк Пиджън, президент на Build Europe, каза: „Поради предприетите политики нарастването на цените на жилищата е неизбежно, но трябва да направим всичко възможно и да се опитаме да го контролираме. Следователно, ние предлагаме решения, които да гарантират, че екологичните политики, и по-специално тези свързани с ограничаване на използването на земята, не се изпълняват за сметка на гражданите на ЕС“. Филип Лусвелд, управляващ директор на Build Europe, добави: „Целта на ЕС за намаляване на заемането на земя ще доведе до бързо увеличение на цените на жилищата. Поради тази причина измислихме решения, които ще помогнат на европейските граждани, които са натоварени от цените на жилищата. Нашият дом е мястото, където живеем и работим и където учат децата ни. Ако искаме да изградим проспериращо бъдеще за нашите семейства, трябва да се уверим, че жилищата са качествени и достъпни за всички”.