Новини

Започнаха номинациите за "Инвеститор на годината 2021"

За шестнадесети път Българската агенция за инвестиции (БАИ) организира годишните награди „Инвеститор на годината”. Конкурсът цели да отличи най-значимите инвестиционни проекти, реализирани през 2021 г. в България. Чрез „Инвеститор на годината” БАИ желае да поощри както нови проекти, реализирани „на зелено”, така и добре развиващи се бизнеси. Проектите ще бъдат оценявани от авторитетно жури по следните критерии: Инвестиция,направена през 2021 г. в България; размер на направената инвестиция; корпоративно социална отговорност – показана последователна политика и инициативи в тази сфера; създаден продукт/услуга с голяма популярност или със значителен пазарен успех с област на приложение в и извън България; брой новооткрити работни места за 2021 г.; иницииране на добри практики, свързани с преодоляването на недостига на кадри; положителен имидж, спазване на устойчиви бизнес практики и положителна перспектива за развитие; внедряване на иновативни практики, базирани на прилагането на нови технологични процеси. Ще бъдат раздадени 5 награди статуетка „Златен бик“, изработени от скулптора Сейфетин Шекеров в следните категории: 1.Инвеститор на 2021 г. (комплексна оценка); 2.Инвестиция на зелено на годината; 3.Инвестиция в разширяване на бизнес; 4.Инвестиция в иновативен бизнес; 5.Инвестиция в човешки капитал. Почетни награди - плакети на БАИ, ще бъдат раздадени в следните категории: 1. Успешен стартъп; 2. Община в България с най – много инвестиции.