Новини

Доц. Ангел Кунчев: Предстои взимането на решение за въвеждане на допълнителни мерки в София

Обсъжда се мерките в София да влязат в сила от 26 януари

„В рамките на Вътрешноведомствения пандемичен комитет дискутирахме динамичното развитие на епидемичната обстановка в няколко области - Благоевград, Бургас, София-град, София-област, Видин, Перник, Стара Загора и Пловдив, в които заболяемостта е най-висока и в които на областно ниво вече е обсъдена възможността за въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки“. Това съобщи главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев пред медии след заседанието на комитета, като уточни, че утре, 21 януари, предстои среща и на Националния пандемичен комитет.
По отношение на София – утре софийският областен щаб ще обсъжда евентуалното временно ограничаване при работата на обектите със значение за общественото здраве, заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, като СРЗИ предлага те да работят при 50% капацитет. Друга мярка, която предлагат от столичната здравна инспекция, е временното ограничаване на работното време на тези обекти до 22 ч., при стриктно спазване на изискването за достъп със „зелен сертификат“. Това стана ясно още от думите на доц. Кунчев. Обсъжда се мерките в София да влязат в сила от 26 януари.
„От Столична РЗИ предлагат на Районно управление по образование (РУО) учениците от 5-ти, 6-ти, 8-ми, 9-ти и 11-ти клас да преминат към обучение в електронна среда до настъпването на междусрочната ваканция, а присъствено да се обучават децата от 1-ви до 4-ти клас, както и учениците от 7-ми, 10-ти и 12-ти клас“, посочи главният държавен здравен инспектор, като направи уточнението, че по отношение на образователната система окончателните решения се взимат от Министерството на образованието и науката. По думите му за въвеждане на ротационен принцип на обучение трябва да се мисли и във всички посочени области, които вече са на прага на III-тия етап от Националния оперативен план за справяне с пандемията.
Гражданите и бизнесът ще бъдат запознати няколко дни по-рано с мерките, които ще бъдат въведени на областно ниво, за да имат предвидимост и яснота. Към момента не се въвеждат мерки на национално ниво, тъй като показателите, които се следят, са различни в отделните региони на страната. Пример доц. Кунчев даде със заболяемостта, която варира от 250-300 на 100 хил. души население в област Кърджали до 1300-1400 на 100 хил. в областите Благоевград и София.