ОП на КСБ

Инж. Данка Кирилова, председател на ОП на КСБ - Монтана: Нашата цел е да задържим работната ръка и да създадем все по-добри възможности за професионална изява

Пожелавам в. „Строител“ да остане все така обичано и предпочитано издание за всички

Инж. Кирилова, каква беше 2021 г. за Вас като председател на ОП на КСБ – Монтана, за структурата, която ръководите, и за сектор „Строителство“ във Вашия регион?

Изминалата 2021 г. бих я определила като година, свързана с много промени и трудности поради продължаващата пандемия от COVID-19, които от своя страна доведоха до затруднения в работата не само на строителния бранш, но и на всички други професионални структури. Но годината беше динамична, интересна и ползотворна. В дейността на строителния сектор се наложиха строги мерки и ограничения, което до известна степен се отрази неблагоприятно. Въпреки това всички проекти, които бяха започнати или планирани, се реализираха, което говори за добра организация и сили да се справим със създалата се ситуация.

Искам да обърна внимание на факта за значителното повишаване на цените на строителните материали. Смятам, че това е най-неприятният момент за всички, което е възможно да доведе до нестабилност в бъдещото намиране на възложители.

В дейността на ОП на КСБ – Монтана, не бих казала, че сме имали някакви конкретни проблеми или спиране на работа. Всичко протичаше обичайно, централното звено на КСБ реагираше на промените доста бързо и навременно и така се създадоха нормални и съобразени със ситуацията условия за изпълнение на задълженията в офисите на местните структури.

 

Какви са особеностите на бранша във Вашия регион? Какви са проблемите и трудностите, с които се сблъсквате на местно ниво?

Определено редица неща се промениха. Всички тези противоепидемични мерки, които се наложиха, затрудниха много административната дейност на фирмите и организацията на работата. Също така да не забравяме и един много стар и наболял проблем, а именно този, който е свързан с намирането на квалифицирана работна ръка. Трудности продължават да създават и сивият сектор, и нелоялната конкуренция.

 

А как се промениха условията на работа вследствие от продължаващата втора година пандемия?

Дейността ни стана по-организирана. Работим на групи и при взимане на съответните предпазни мерки.

 

Споменахте, че сред основните проблеми в сектора са повишаващите се цени на строителните материали. Как това се отразява на фирмите във Вашия регион?

Все още не мога да кажа конкретно как ще рефлектира това върху строителния бранш, но моите очаквания не са никак обнадеждаващи. Смятам, че високите цени биха намалили много възможността от намиране на инвеститори. Хората ограничават разходите си, основавайки се на несигурността в бъдеще.

 

Какви са основните цели, които си поставяте за 2022 г.?

Основните задачи, които стоят пред нас, са да намираме стабилни инвеститори, да имаме работа. Нашата цел е да успеем да задържим работната ръка и да създадем все по-добри възможности за професионална изява.

[caption id="" align="aligncenter" width="788"] През 2021 г. в Монтана се проведе регионален кръг от националното състезание „Най-добър млад строител“[/caption]

Според Вас какви са проблемите пред сектор „Строителство“, към които ръководството на КСБ трябва да насочи своето внимание и за решаването на които трябва целенасочено да работи?

Както казах, а и не за първи път, Камарата трябва да се фокусира в решаването на проблема за намирането на квалифициран персонал в об­ласт­та на строителството. Виждам възможност това да се случи чрез подкрепа на професионалните гимназии по строителство. Също така бих искала КСБ да наблегне върху изчистването на сивия сектор и намиране начин за нормиране цените на отделните видове строително-монтажни работи. Нелоялната конкуренция  пречи на доказали се в годините фирми с предлагането на нереални цени и ниско качество на изпълнените дейности.

 

А четете ли в. „Строител“ и какви са Вашите пожелания към нашите читатели?

Да, разбира се, че чета в. „Строител“. Изданието си остава за мен и екипа ми предпочитаният браншови вестник. Работата ми с Вас винаги е била приятна и за мен е удоволствие да си сътруднича с медията.

Пожелавам на целия екип на в. „Строител“ градивна, добра и успешна работа и да си остане все така обичано и предпочитано издание за всички. На читателите пожелавам късмет и успешна Нова 2022 г. Бъдете здрави!