Новини

Нарастване на капиталовите инвестиции е основен акцент в Бюджет 2022

„Tри са основните акцента заложени в Бюджет 2022 – значително нарастване на капиталовите инвестиции не само с пари от ЕС, но и от държавния бюджет, значително нарастване на инвестициите в хора и социална справедливост и подсигуряване, така че всички български граждани ще имат адекватен стандарт на живот“. Това каза министърът на финансите Асен Василев на пресконференция, на която представи основните точки в документа. „Това е бюджет на икономически растеж, в който е заложено намаление на безработицата. Няма как да има растеж без да се инвестира“, посочи той. Финансовият министър бе категоричен, че с този бюджет се цели да се направи политика, при която държавата да не раздава пари на калпак и в чували, а да инвестира в проекти с конкретна възвращаемост, в хората на България и „в така необходимата ни инфраструктура“. „Предвидили сме 1,671 млрд. лв. за ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа, като с тези пари заложеният бюджет на Агенция „Пътна инфраструктура“ ще стане над 2,4 млрд. лв.“, каза Асен Василев. Той посочи, че предвидените пари за бюджетите на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и БДЖ са на обща стойност 663 млн. лв. Относно регионалната политика министърът на финансите поясни, че основните бюджетни взаимоотношения между общините и централния бюджет за 2022 г. са в размер на 5,607 млрд. лв., от които обща субсидия за делегираните от държавата дейности – 4,889 млрд. лв., обща изравнителна субсидия – 390 млн. лв., трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – 48,2 млн. лв., целева субсидия за капиталови разходи – 291,3 млн. лв. В политиките в областта на околната среда са осигурени 9,2 млн. лв. за осъществяване на инфраструктурни проекти с цел подобряване на общинските системи за управление на отпадъците. Други 10 млн. лв. са предвидени за финансиране на проекти на общините за рекултивация на общински депа, които не отговарят на нормативните изисквания. За проекти и дейсности в областта на околнота среда чрез бюджета на ПУДООС са налични 38,4 млн. лв. В политиките в областта на здравеопазването са предвидени 20 млн. лв за изграждане на Национална педиатрична болница с цел създаване на условия за съвременно и комплексно медицинско обслужване на деца. В перото за образование са заложени 70 млн. лв за изграждане, пристрояван, надстрояване и реконструкция на детски градини, детски ясли и училища с оглед продължаване на възможността за осъвременяване и разширяване на материалната база. Осигурени са също 15 млн. лв. за строителство на нови спортни площадки и ремонт на съществуващи такива в училищата. В културния сектор са заложени 36 млн. лв. за ремонт на галерии, музеи и театри. 27 млн. лв. са предвидени за ремонт на спортни съоръжения. Според финансовият министър през настоящата 2022 година брутният вътрешен продукт на страната ни ще нарасне с 4,8%, което е увеличение с 0,9% спрямо 2021 година. Безработицата пък ще спадне с близо половин процент. Инфлацията обаче се увеличава на годишна база 5,6% в сравнение с 2,9% за миналата година. „Данъци няма да се повишават“, категоричен бе Василев.