Новини

АМ "Хемус" ще бъде изцяло завършена до края на 2027 г.

АМ „Хемус“ е разделена на 10 подучастъка и сроковете за завършване на всеки един от тях е различен. Заради това е много трудно да се каже кога ще бъде изцяло завършена. Ако имаме предвид най-далечния срок на най-последния участък това е късната 2027 г. Това заяви вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов по време на парламентарен контрол в Народното събрание.

"Сроковете на завършване на автомагистралата са в зависимост от приключване на следните законови процедури. На първо място е изготвяне и одобряване на ПУП за трасето на съответния участък. Второто е провеждане на процедура по ОВОС. Трето е провеждане на отчуждителни процедури, които обикновено минават през съдебни дела. След това следва изготвяне и одобряване на техническия проект и издаване на разрешение на строеж. Едва след това е възможно да се пристъпи към конкурс по ЗОП и да се премине към строителство", каза още той.

"Към вече сключените договори за АМ „Хемус“ сроковете за строителство на различните участъци започват да текат от откриване на съответната строителна площадка.В периода 2018 – 2019 г. АПИ е сключила договори с „Автомагистрали“ ЕАД по т.нар. „ин хаус процедура“ за изграждането на оставащите 240 км. от магистралата", сподели още той.