Новини

Министър Даниел Лорер откри стартъп състезание с участието на 400 ученици от цялата страна

Министър Даниел Лорер откри стартъп състезание с участието на 400 ученици от цялата страна, съобщиха от Министерство на иновациите и растежа."Вие сте надеждата за всички нови, хубави и умни бизнеси, които ще се родят у нас", се обърна министърът към участниците. Четвъртото издание на Teenovator се провежда в рамките на целогодишната програма за насърчаване на предприемачеството, бизнес мисленето и стартъп културата сред младежите в България.Близо 400 ученици в десети и единадесети клас от 30 града ще работят в екипи по общо 70 стартъп идеи. 60 ментори работят с младите придприемачи на базата на седмични срещи, в които се усвояват умения за работа в екип, презентиране, дизайн мислене, развиване на бизнес модел и маркетинг стратегия, вземайки за пример опита на успешни световни и български компании. Целта на събитието е да даде възможност на учениците да приложат и надградят уменията, които развиват в своите стартъп клубове от началото на учебната година - умения за работа в екип, презентиране и аргументиране на бизнес идея, иновативен подход в решаване на проблеми. Проектът е фокусиран върху стимулиране на креативното мислене на учениците и върху развиване на предприемаческите им умения.