Новини

Открива се данъчната кампания за 2022 г. в София

Местните данъци и такси в София могат да се плащат онлайн от днес, а от утре – 24 януари и на каса в районните данъчни отдели, по банков път или чрез финансови посредници. Срокът, в който може да се ползва 5% отстъпка за данък сгради и данък МПС е 30 април 2022 г., при условие, че цялата дължима сума бъде внесена наведнъж. До края на април т.г. е крайният срок и за първата вноска на такса битови отпадъци, съобщи зам.-кметът Дончо Барбалов в социалните мрежи. От 8 януари т.г. в София вече може да се плаща данък МПС за 2022 г. За изминалите две седмици собствениците на превозни средства, регистрирани в столицата са платили над 6 млн. лв. за колите си. През цялата минала 2021 г. внесеният в бюджета данък МПС е общо 112, 2 млн. лв., от които 64 млн. лв. са от физически лица. 132 млн. лв. са внесени в хазната на София през м.г. като данък недвижими имоти. От тези средства 62 млн. лв. са платени от физически лица - собственици на имоти. Ако плащате местните си данъци и такси на части, сроковете, в които това трябва да се направи, без да се начислява лихва за забавяне, са: Данък недвижими имоти и данък МПС: 30 юни – първа вноска и 31 октомври – втора вноска. Такса битови отпадъци – четири вноски: 30 април, 30 юни, 30 септември и 30 ноември. Ставките за местните данъци и такси не са променени и са същите като през миналата година. Най-удобният начин за внасяне на местните данъци и такси е през портала на С толична община: https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf Там всеки собственик на имот или автомобил в София може да направи и справка какви задължения има към общинския бюджет. Печатането на данъчните съобщения ще започне в средата на февруари, уточниха от дирекция "Общински приходи". Те ще бъдат разпратени през март до собствениците, които предпочитат да получат хартиени съобщения, вместо електронни на посочен от тях имейл адрес.