Новини

Пазарът на офис площи в София постепенно се стабилизира

Пазарът на офис площи в София постепенно се стабилизира, сочат данни на консултантската компания MBL, представени на сайта на СОАПИ. Към края на 2021 г. съществуващите модерни офис площи в столицата достигат 2,410 млн кв.м. Общият обем на новите офиси, включително реновирани клас Б пространства, достига 192 000 кв.м. Това е трикратно увеличение в сравнение с 66 000 кв.м. през 2020 г., като по този начин се достига до предпандемичните нива от 2019 г. (180 000 кв.м.). Обемът на офис сгради под активно строителство възлиза на около 210 000 кв.м. Това са най-ниските нива на строителна дейност в сегмента от 2016 г. насам.

Свободните клас А и Б офис площи към четвъртото тримесечие на миналата година са 390 000 кв.м., като 42,5% от тях са по бул. „Цариградско шосе”, 13,5% са в района на кварталите “Лозенец” и “Хладилника” и 11,8% в квартал “Младост” и “Бизнес парк”. Като резултат общият процент на незаетите площи възлиза на рекордно високо ниво от 16,2% към четвъртото тримесечие на 2021 г. Обемът на съществуващи или в процес на строителство площи клас А и Б, които активно се предлагат на пазара, е 495 хил. кв.м. като 40% от тях са по бул. “Цариградско шосе”.

Нетното усвояване на годишна база достига до 42 000 кв.м. Макар този обем да е далеч от предпандемичните нива, данните показват двукратно увеличение в сравнение с 2020 г.

Сделките за наем са за около 120 000 кв.м., което също е увеличение с 40% спрямо предходната година. 

Цените за офис клас А пространства остават стабилни – от 12 до 14 евро на кв.м., а за клас B – между 8 и 11 евро на кв.м. Очаква се натиск върху наемните нива в крайградските райони и там, където наличността на свободни пространства е висока, каквато е при сградите по бул. “Цариградско шосе”.

Според MBL пазарът на офис площи постепенно се завръща към традиционната си активност и това е видно от покачващото се нетно усвояване спрямо 2020 г. и новите наемни сделки за допълнително офис пространство от текущи наематели, които достигат предпандемичните нива. Най-голямата сделка на пазара за изминалата година е придобиването от SAP на Park Lane Office Center. Инвестиционната дейност в офис сегмента като цяло е по-висока от тази през 2020 г., с общ обем на транзакциите от около 95 000 000 евро, 80% от които са били от съществуващи наематели – големи ИТ компании, които са закупили офисите, в които оперират. През настоящата година се очаква инвестициите да бъдат задвижвани най-вече от офис сегмента и този за места за настаняване. 

Индустриалният сегмент остава активен. Пазарът на индустриални имоти в София се е  разширил най-вече от завършване на собствени проекти и разширяване на съществуващи обекти. Модерните логистични и производствени площи в София достигат 1 573 000 кв.м. Данните са на консултантската компания Cushman & Wakefield Forton и са към края на третото тримесечие на 2021 г. Извън основната градска част активността остава съсредоточена в “Индустриална зона Божурище” на запад и в Елин Пелин на изток. Търговски вериги, търговци, куриерски и логистичните компании продължават да бъдат най-активните в сегмента, като голяма част от тях реализират собствени проекти. В процес на изграждане са над 440 000 кв.м. нови площи.

Наемите в логистичния сегмент в София отбелязват леко повишение и достигат до 4,3-4,5 евро на кв.м за средно големи площи, а помещения над 10 000 кв.м се отдават под наем на цени от 3,8-4.0 евро за кв.м.