Новини

Започна заседанието на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в НС (на живо)

Започна заседанието на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в НС. 

Като единствена точка е записано, че депутатите ще проведат изслушване на Консултативния съвет на браншовите организации в сектор "Строителство" -  Камарата на строителите в България (КСБ), Камара на архитектите в България (КАБ), Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Камарата на инженерите по геодезия (КИГ), Съюзът на архитектите в България (САБ), Българската асоциация на архитектите и инженерите – консултанти (БААИК) и Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП).

На нея събитието Комисията ще бъде запозната с инициативите им за нормативни промени в сферата на териториалното, регионалното, устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството.

Или на следния линк: https://www.parliament.bg/bg/video