Новини

Законът за устройство на територията е изживял времето си

Законът за устройство на територията е изживял времето си. Направата му отне 4 години. Има много натрупани проблеми, които трябва да бъдат решени бързо. Това заяви изп. директор на Камарата на строителите в България Валентин Николов по време на заседание на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.

“ЗУТ досега има 108 промени и вероятно ще изтърпи още няколко, докато създадем един нов, модерен закон. Живеем в 21 век и вече сме в нова среда, където законотворчеството не може да се случи без експертната общност“, посочи той.

„Нашата съпротива срещу промени, които не отговарят на изискванията, ще бъде на висок глас. Необходимо е да се обединим, а различията да ги оставим на заден план“, подчерта Николов.