Новини

Република България и Северна Македония се договориха за сътрудничество в сферата на върховенство на закона

За сътрудничество в областта на правосъдието се договориха министри от Република България и Северна Македония в рамките на проведена днес работна група „Европейско сътрудничество - зелен преход и дигитална трансформация, върховенство на закона“.

На нея от българска страна участваха вицепремиерът по ефективно управление Калина Константинова, вицепремиерът по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов, министърът на правосъдието Надежда Йорданова и министърът на електронното управление Божидар Божанов. От македонска страна присъстваха  Боян Маричик, заместник министър-председател по европейски въпроси, Славица Гърковска, заместник министър-председател за борбата с корупцията и престъпността,  устойчиво развитие и човешки ресурси и Насер Нуредини, министър на околната среда и пространственото планиране.

По време на срещата министър Йорданова предложи на македонските си колеги български експерти да предоставят опит при реализирането на основни проекти в изпълнение на стратегическата визия за реформа в съдебната система и въвеждането на електронното правосъдие. По-конкретно правосъдният министър се спря на усилията на правителството в борбата с корупцията и преструктурирането на антикорупционния орган; българския опит при използването на медиацията, като алтернативен способ за решаване на споровете; пилотното въвеждане на помещения за щадящо изслушване на малолетни и непълнолетни, както и внедряването на електронно наблюдение на правонарушители в  пенитенциарната система.

Двете страни се договориха да продължат работата по посочените теми на експертно ниво.