Новини

КСБ ще координира Консултативния съвет на браншовите организации в сектор "Строителство" в следващите 6 месеца

Координатор на Консултативния съвет (КС) на браншовите организации в сектор „Строителство“ през следващите шест месеца ще бъде Камарата на строителите в България. Това стана ясно по време на редовно заседание на КС, което се проведе в КАБ.

На него присъстваха арх. Владимир Милков, председател на УС на Камарата на архитектите в България, проф. арх. Борислав Борисов, зам.- председател на УС на КАБ, Валентин Николов, изп. директор на КСБ, арх. Тодор Булев, председател на УС на Съюза на архитектите в България, инж. Георги Шопов, председател на УС на Националната асоциация на строителните предприемачи, инж. Атанас Ангелов, председател на УС на Българската асоциация на архитектите и инженерите-консултанти, арх. Георги Савов, зам.- председател на БААИК, инж. Златан Златанов, председател на УС на Камарата на инженерите по геодезия, инж. Антони Чипев, гл. секретар на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. В заседаниета взеха участие и Савин Ковачев, директор на „Правна дирекция“ на КСБ, инж. Виолета Ангелиева, Директор дирекция „АСПКМ“ в КСБ, и Емилия Ушакова, юрисконсулт на КАБ.

В началото на събитието Валентин Николов подари икона на проф. арх. Борислав Борисов и символично прие председателството на КСБ. „Работата, която свършихте като координатор на КС, беше едно много добро продължение на делата на инж. Георги Шопов, а и много голямо задължение за всяка следваща организация, която ще заеме тази важна позиция“, каза Валентин Николов.

„Приемам думите Ви с благодарност, защото освен колеги сме и приятели“, каза арх. Борисов. „Щастлив съм, че най-важните браншови организации в сектор „Строителство“ успяхме да се обединим и да водим конструктивен диалог. Съумяхме да се превърнем в незаобиколим фактор както от държавните и общинските институции, така и от други, имащи роля както в законодателството, така и във всички процеси, свързани с нашата професионална дейност. Благодаря Ви, колеги, от сърце!“, каза зам.- председателят на УС на КАБ.

В рамките на заседанието участниците обсъдиха актуални теми и проблеми, касаещи строително-инвестиционния процес, както и бъдещи действия на Консултативния съвет.