Новини

Колкото по-голям е един обект, то толкова по-приложим е инженерингът

Колкото по-голям е един обект, то толкова по-приложим е инженерингът. Той ще се използва, но когато това се случва, ще даваме ясни мотиви защо не се използва чиста процедура с количествено-стойностни сметки. По отношение на "ин хаус възлагането" - този тип възлагане също ще остане. Но трябва да се изясни, че един възложител може да възлага на свое дъщерно предприятие, ако то може да изпълни поне 80% от дейностите, които се възлагат. Това каза вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов в Габрово.

По време на събитието депутат от ПП „Продължаваме промяната“ Богомил Петков попита вицепремиерът за  построяването на обходния път на Севлиево и дали през тази година са предвидени средства за реализирането му. Караджов обясни, че работата е разделена на две части- идейна фаза, която се изработва в община Севлиево, а след това АПИ ще предприеме дейности по изработване на технически проект, отчуждавания на частни терени, ако има такива и извършване на ОВОС.