Новини

Община Хасково започва изпълнението на проект „Рехабилитация и модернизация на системи за външно осветление"

Община Хасково започва изпълнението на проект „Рехабилитация и модернизация на системи за външно осветление в община Хасково“. Той е със 100% безвъзмездно финансиране по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“. Общата стойност на проекта е 809 283,44 лв. Партньор на община Хасково е Асоциация „Интернейшънъл девелопмънт Норуей “ от Норвегия.
Във встъпителна пресконференция по проект „Рехабилитация и модернизация на системи за външно осветление в община Хасково“ участваха кметът на община Хасково Станислав Дечев, заместник-кметът Динко Тенев, ръководителят на проекта инж. Даяна Добрикова. Кметът на община Хасково Станислав Дечев съобщи, че в следващите 6 месеца в селата Гарваново, Въгларово, Клокотница и кв. „Болярово“ ще се извърши:
Подмяна на съществуващите улични осветителни тела със съвременни енергийно ефективни светодиодни осветителни тела;
Инсталиране на система за управление, контрол и мониторинг на потреблението на електрическа енергия за улично осветление;
Изграждане на съоръжение за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за нуждите на външното осветление.
След завършването на проекта разходите за #електроенергия в тези села и в кв. „Болярово“ ще намалеят с 81.7 %. Това се равнява на 533.30 MWh/година, с екологичен еквивалент 629.26 тона спестени емисии СО2/годишно.
Проектът ще спомогне за подобряване на условията на живот на близо 3000 жители в #община #Хасково. „Проектът е в синхрон с нашата политика за намаляване на енергопотреблението и в този труден момент е изключително важен за община Хасково. Не на последно място, тази интелигентна система за улично осветление ще бъде изградена с безвъзмездна финансова помощ“, подчерта кметът Станислав Дечев.
Ръководителят на проекта инж. Даяна Добрикова съобщи, че всички процедури по проекта до момента са преминали, избрани са изпълнители и следващата седмица ще бъдат открити строителните площадки. „Проектът е разработен в отговор на провежданата политика на община Хасково, в която намаляването на енергийното потребление, подобряването на общинската инфраструктура, повишаването на качеството на живот и устойчивото развитие са поставени като основни приоритети“, обобщи инж. Добрикова.
Крайният срок за завършване на проекта е 8 септември 2022 година.