Новини

Днес ще се проведе Национална конференция на ПП “Движение Да България"

Националният съвет на ПП “Движение Да България" ще проведе днес от 10.00 часа в София, в залата на „София Ивент Център“ Национална конференция.

Проектът на Дневен ред включва Доклад на Председателя на ПП “ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ”, изменения на Устава на ПП “ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ”, избор на председател, избор на Национален съвет, избор на национална контролна комисия и приемане на политическа декларация за визия и основни насоки за дейността.

Πpи липса на кворум заседанието ще се проведе от 11.00 часа, при условията на чл. 14, ал. 8 от Устава на ПП “ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ”.

Националната конференция ще се проведе при спазване на действащите противоепидемични мерки на територията на Република България. Организационните правила за осигуряване спазването на противоепидемичните мерки и Правилата за дистанционно участие по електронен път в Националната конференция ще бъдат публикувани на интернет страницата на Движението: https://dabulgaria.bg.